Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Coğrafya Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 59

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeşil göl heyelanı'nın jeomorfolojik özellikleri ve oluşum mekanizması

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi1, Edebiyat Fakültesi2, Coğrafya Bölümü3, Yıldız Teknik Üniversitesi4, Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi5
Görüntülenme :
468
DOI :
Özet Türkçe :

Yeşil Göl heyelanı, Türkiye'nin Batı Akdeniz Bölümünde Akdağ Kütlesi'nin doğu yamacında 2000 m seviyelerinde yer alır. Akdağ'ın güney ve doğusunda birçok heyelanlı alan olmasına rağmen içinde bir göl içeren tek heyelandır. Karstik kaynaklarla beslenen ve yine gölün dış sınırından karstik bir gideğeni olan göl, günümüze kadar korunabilmiştir. Çalışmada, Yeşil Göl heyelanının gelişimi ortaya koymak için arazi çalışmaları, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama yöntemleri ile sahaya ait mekânsal ve morfometrik analizlerden faydalanılmıştır. Bu analizler sonucunda Yeşil Göl heyelanı kireçtaşı-konglomera ve kiltaşlarının dokanak noktasında, düşey atımlı bir fayın fay düzlemi boyunca düzlemsel kayma olarak gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır. Gölün oluşumu, Yeşil Göl ana heyelanı ile bu ana heyelan üzerinde bir kaya çığı seklinde gelişen ikincil bir heyelan tarafından sağlanmıştır.

Özet İngilizce :

The Yeşil Göl landslide is at an elevation of 2000 m and situated on the eastern slope of Akdağ Massive, Western Mediterranean region. In spite of many landslides area on the south and east of slope, Yeşil Göl landslide is the only one which has a lake behind earth materials. This lake which is fed by karstic water sources and has a karstic outlet which is away from the outer rim of the lake has been preserved so far. In this study, fieldwork studies, Geographic Information Systems, remote sensing methods, spatial and morphometric analysis were used in order to put forward the evolution of Yeşil Göl landslide. As a result of this analyses, it is inferred that Yeşil Göl landslide occurred planar sliding style along a vertical slip fault's plane on the contact zone of limestone-conglomerate and claystone. The formation of the lake was achieved by the Yeşil Göl landslide that was primary landslide and secondary landslide that occurred through rock avalanche on the primary landslide.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :