Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Web temelli forumlarda matematik ve eğitimine ilişkin yapılan tartışmalar üzerine bir inceleme

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
262
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı Türkiye'de matematiği konu edinen web temelli tartışma forumlarında yer alan kullanıcı yorumlarındaki temaları ortaya çıkarmak ve bu yolla matematiğe yönelik bakış açısının serbest bir tartışma ortamında ele alınma biçimine değinmektir. Araştırmanın amacına yönelik olarak tarama modelinde bir çalışma gerçekleştirilerek, öncelikle "matematik" anahtar kelimesiyle doküman taraması yapılmış, etkin durumda ve forum yapısına sahip olan genel internet kullanıcılarının erişimine açık 16 matematik sitesindeki tartışma forumlarında yer alan tartışma cümleleri temalaştırılmıştır. Tema oluşturma sürecinde ise web doküman analizi ve izleyen süreçte içerik analizi yoluyla toplanan verilerin çözümlenmesi yoluna gidilmiştir. Araştırma ile web temelli tartışma forumlarında "matematiğin günlük hayatta ne işe yaradığı", "matematiğin düşünce yapısındaki yeri" (matematiğin gerçekliği ve kabul edilebilirliği alt temaları), "matematik eğitiminde zorluklar", "matematiğe karşı tutum" ve "teknolojinin etkisi" temaları ortaya çıkmıştır. Web dokümanlarından süzülen söz konusu temalar ve alt temaları, kullanıcı yorumları eşliğinde irdelenmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to find out common themes on mathematics education discussed in web environment. Fort this purpose 16 discussion forms from different websites were followed and document analysis was made. A large population of mathematics education community can access these discussion forums through synchronous and asynchronous connection to discuss various topics and share ideas about mathematics education. . As a result of document analysis, some common themes found out such as "daily-mathematics", "mathematics in frames of mind (the reality of mathematics and the acceptability of mathematics sub-themes)", "difficulties in mathematics education", "attitudes towards mathematics" and "the role of technology". Themes and sub-themes originated from the web documents were addressed accompanied with user comments.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :