Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Somut materyallerle matematik öğretimi: dört kefeli cebir terazisi kullanımı üzerine nitel bir çalışma

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi1
Görüntülenme :
459
DOI :
Özet Türkçe :

Bu  çalışmanın  amacı  ortaokul  kademesinde  matematiğin  somut  materyallerle öğretilmesine  yönelik  olarak  dört  kefeli  cebir  terazisi  yardımıyla  tam  sayılar konusunun  öğretimi  ile  ilgili  olarak  uygulanabilirliği  konusunda  öğretmen adaylarının  görüşlerini  incelemektir.  Çalışmada  aksiyon  araştırma  yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak 3 adet açık uçlu sorudan oluşan bir görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda matematiksel kavramların öğretiminde ya da  öğrenilen  kavramları  somutlaştırmada  ve  kalıcılığını  sağlamada  dört  kefeli cebir terazisi somut materyalinin etkili olduğu, öğrenci merkezli olarak uygulandığı, öğrencilere  analitik  düşünme  ve  sosyal  etkileşim  becerisi  kazandırdığı  tespit edilmiştir.  Bu  kapsamda  dört  kefeli  cebir  terazisi  somut  materyalinin  matematik öğretiminde kullanılabilir nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to collect the opinions of the candidate teachers about the applicability  of  the  four-quadrant  Algebraic  weight  scales  (FQAWS)  as  concrete material  in  the  instruction  of  whole  numbers  unit  with  the  framework  of  the teaching  mathematics  with  the  help  of  concrete  materials  in  the  second  stage  of middle school. This study is an action research. An interview  form  with 3 openended questions was used. As a result of this study it was determined that FQAWS are effective in teaching, concretizing and making persistent the knowledge about mathematical  concepts.  It  was  also  found  out  that  they  yield  student  centered application; they equip students with analytical thinking and social interaction skills. All in  all,  it  was  concluded  that  FQAWS  as  a  concrete  material  have  suitable attributions and it is applicable in mathematics instruction.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :