Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmeni adaylarının dörtgenlere yönelik kavram imajlarının değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
278
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmen adaylarının bazı özel dörtgenlere yönelik kavram imajlarını belirlemektir. Özel durum çalışması yöntemiyle yürütülen bu çalışmanın katılımcılarını 6 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının dörtgenlere yönelik kavram imajlarını değerlendirebilmek amacıyla veriler klinik mülakatla toplanmıştır. Bunun için öncelikle öğretmen adaylarına 2 bölümden oluşan bir soru kağıdı verilmiştir. Bunun ilk bölümünde öğretmen adaylarından sırasıyla birbirinden farklı 3 kare, 3 dikdörtgen, 3 yamuk ve 3 paralelkenar çizmesi; ikinci bölümde ise bu dörtgenleri tanımlamaları istenmiştir. Daha sonra bu soru kağıdı üzerinde öğretmen adaylarıyla klinik mülakatlar yapılmış ve klinik mülakatlarla öğretmen adaylarının bazı özel dörtgenlere yönelik zihinlerinde mevcut olan kavram imajları ve bu özel dörtgenlere yönelik kendi tanımlamaları belirlenmiştir. Mülakattan elde edilen veriler için betimsel analiz yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmen adayları dörtgen çizimlerinde notasyon gösterimi eksikliğinden, şeklin özelliklerini bilmemekten, dörtgenler arasındaki ilişkileri sınıflandıramamaktan kaynaklanan hatalı çizimler yaparken; dörtgenlere yönelik bireysel tanımlamalarında özellikle yamuk için yanlış kavram imajlarına sahip oldukları tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study was to determine preservice elementary teachers' images for some special quadrilaterals. The case study was conducted with 6 preservice elementary teachers. The data were collected by clinical interviews to evaluate preservice teachers’ images for quadrilaterals. Hence, initially, the questionnaire consisting of two parts was given to preservice teachers. In the first part, preservice teachers were asked to draw 3 different squares, rectangles, trapezoids and parallegroms; they were asked to identify these quadrilaterals in the second part. Clinical interviews were conducted by preservice teachers about the questionnaire; thus, preservice teachers’ concept images and own definitions for some special quadrilaterals were defined. The data were analyzed by descriptive analysis. It was revealed that preservice teachers drew quadrilaterals incorrectly not to show notation, know the properties, and classify the relationship between them. Furthermore, it was identified that they had wrong images for especially trapezoid about their individual definitions. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :