Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Matematik öğretmenlerinin sayı hissi problemlerini çözerken kullandıkları stratejiler

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi1, Atatürk Eğitim Fakültesi2, İlköğretim Bölümü3, Marmara Üniversitesi4, Atatürk Eğitim Fakültesi5, OF
Görüntülenme :
448
DOI :
Özet Türkçe :

Sayı hissi; sayılar ve işlemler için geliştirilen faydalı stratejileri ve matematiksel yargılara varmak için kullanılan esnek düşünebilme kabiliyetini ve yatkınlığını içerir. Bu çalışmanın amacı da matematik öğretmenlerinin sayı hissi problemlerini çözerken kullandıkları stratejilerin incelenmesidir. Çalışma İstanbul ili sınırları içinde yer alan bir devlet üniversitesinde yüksek lisans yapan 11 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Ölçme aracı olarak 12 açık uçlu sorudan oluşan sayı hissi testi kullanılmıştır. Öğretmenlerin sorulara verdikleri cevaplar ve çözüm yolları nitel ve nicel analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler öncelikle doğru ve yanlış daha sonra ise kullanılan çözüm yollarına göre sayı hissi stratejisi veya kural temelli strateji durumlarına göre kategorize edilmiştir. Veri analizi sonucunda doğru ve yanlış ayırımına girilmeden tüm çözümler göz önüne alındığında %46,2’sinde sayı hissi stratejileri, %53,8’inde kural temelli stratejiler kullanılarak sonuca ulaşıldığı ortaya çıkmıştır. Çalışmanın sonucunda öğretmenlerin problem çözümlerinde sayı hissi stratejilerini iyi bir seviyede olmasa da orta düzeyde kullanabildikleri belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

Number sense involves efficient strategies and the ability to think flexibly with numbers and number operations and flexible thinking ability and the inclination getting for making sound mathematical judgements. The aim of this study was to investigate the strategies used by mathematics teachers while solving number sense problems. Eleven mathematics teachers from a graduate program in education were the participants. A number sense test which has a total of 12 problems is used as the data gathering tool. Teachers’ responses and strategies were analyzed both qualitatively and quantitatively. First, participants’ responses were evaluated for correctness. Then the strategies teachers used were analyzed. The strategies were categorized as based on the use of number sense or rule based strategies. When the correct and incorrect responses were considered together, in the 46% of the responses number sense strategies were used and in 54% the rule-based strategies were used. The results of this study showed that even though teachers can use number sense strategies at some level, there is still room for development in teachers’ number sense.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :