Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dinamik matematik yazılımı ile etkileşimli tahta teknolojisinin matematik öğretiminde kullanımı

Yazar kurumları :
Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü1, Arş. Gör., Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü2, Doktora Öğrenc
Görüntülenme :
611
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada matematik öğretmeni adaylarının dinamik bir yazılım ile etkileşimli tahta teknolojisinin matematik öğretiminde kullanımıyla ilgili görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma Türkiye’ de bir devlet üniversitesinin ortaöğretim matematik öğretmenliği programında okuyan 34 öğretmen adayıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak “görüş formu” ve “yarı yapılandırılmış görüşme tekniği” kullanılmıştır. Elde edilen nitel verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda dinamik matematik yazılımı ile etkileşimli tahta teknolojisinin derslerin görselleştirilerek işlenmesine katkı sağladığı, ilgi çekici bir öğretim ortamında konuların öğrenilmesine imkan verdiği öğretmen adayları tarafından vurgulanmıştır. Ayrıca dinamik matematik yazılımı ile etkileşimli tahta teknolojisinin birlikte kullanımı konunun somutlaştırılmasına katkı sağladığı, kalıcılığı artırdığı, kavramların anlaşılmasını kolaylaştırdığı, zaman tasarrufu sağladığı gibi avantajlarından dolayı matematik öğretiminde kullanılmasının gerektiği belirtilmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine preservice mathematics teachers’ opinions regarding the use of a dynamic software and interactive whiteboard technology in mathematics teaching. The research was conducted with 34 preservice teachers who were studying on secondary mathematics teaching program of a state university in Turkey. Case study, which is among the qualitative research approaches, was used in the research. “Semi-structured interview technique” and “opinion form” were used as data collection tools. Content analysis was used in analyzing the obtained qualitative data. At the end of the study, preservice teachers emphasized that dynamic mathematics software and interactive whiteboard technology contributed to giving courses via visualization and allowed for learning topics in an interesting learning environment. Furthermore, it was stated that dynamic mathematics software and interactive whiteboard technology must be used in mathematics teaching due to their advantages, such as the fact that their collective use contributes to the concretization of the subjects, increases retention, facilitates understanding concepts and saves time.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :