Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TURAN-SAM ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ MEVSİMLİK DERGİSİ

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Talış xanlığında ticarət əlaqələri və pul dövriyyəsi

Yazar kurumları :
Lәnkәran Dövlәt Universiteti1
Görüntülenme :
461
DOI :
Özet Türkçe :

XVIII-XIX әsrin әvvәllәrindә Cәnub-şәrqi Qafqazın başqa mühüm ticarәt mәrkәzlәrindә olduğu kimi tranzit ticarәt yolları hazırkı Azәrbaycan Respublikasının cәnub-şәrq regionundan keçirdi. Bu sәbәbdәn Talış xanlığı da beynәlxalq ticarәtdә iştirak edirdi. Azәrbaycan Respublikasının cәnub-şәrq regionunda aşkarlanan sikkә dәfinәlәri tәsadüfi tapıntılar vә bölgә әhalisindә etnoqrafik material kimi qorunub saxlanılan İranın qızıl tümәnlәri, gümüş realları, Sәmәrqәnd pulları Rusiyanın, Polşanın, İsveçin, Hollandiyanın, Avstriyanın, Fransanın qızıl sikkәlәri Talış xanlığının beynәlxalq ticarәtdә iştirakını tәsdiqlәyir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Araştırmaya konu olan dönemde, Azerbaycan'ın diğer önemli ticaret bölgelerinden olduğu gibi, Lenkeran'dan da uluslararası tranzit ticaret yolu geçmekteydi. Yol üzerinde yerleştiğinden Talış Hanlığı da bu uluslararası ticarette yer almaktaydı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Güney-Doğu bölgesinde, rastlantı veya kazılar sonucu bulunan sikkeler, bölge insanının etnografik kaynak gibi koruduğu İran'ın altın tümenleri, gümüş riyalleri, Semerkant paraları, Rusya'nın, Polonya'nın, İsveç'in, Hollanda'nın, Avusturya'nın, Fransa'nın altın sikkeleri Talış Hanlığı'nın uluslararası ticaretteki rolünü göstermektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :