Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TURAN-SAM ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ MEVSİMLİK DERGİSİ

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

âşık şenlik’in şiirlerinde güzel tipi

Yazar kurumları :
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1, Kars Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
537
DOI :
Özet Türkçe :

Âşık Şenlik, 19. yüzyılın ikinci yarısında, Kars ve çevresinin sosyal ve siyasal yönden en çalkantılı dönemlerinden birinde yaşamıştır. Bu durum, onun birçok şiirine yansımıştır. Hatta Şenlik'in halk arasında sevilip sayılmasını, şöhret bulmasını daha çok bu tür şiirleri sağlamıştır denilebilir. Ancak her âşık gibi o da sevmiş; sevdiği veya sevdikleri üzerine çeşitli şiirler yazmıştır. "Gönül kimi severse güzel odur" atasözü hükmünce Şenlik'in sevdikleri aynı zamanda gönlünün güzelleridir. Türk şiirinde en çok işlenen konu sevgilidir. Sevgilinin temel özelliği seven kişi tarafından güzel kabul edilmesidir. Güzellik algısı, kişiden kişiye, dönemden döneme değişir. Âşık şiirinde karşılaştığımız güzellerin de belli özellikleri göze çarpar. Hemen herkes tarafından kabul gören bir güzel tipi olmakla birlikte, âşıkların da kendilerince beğendikleri güzeller vardır. Bu bağlamda, Şenlik'in de kendine mahsus bir güzel algısı ve güzellere karşı bir duruşu, bir bakışı bulunmaktadır. Şenlik'in güzel tipi Hürü'dür. Şenlik'in şiirlerinde güzel tipi denince Hürü'nün özellikleri karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, şiirlerinde yaptığı güzel tasvirlerinden hareketle Âşık Şenlik'in güzel tipi ve bu güzelin özellikleri tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Minstrel Şenlik had lived in the second half of the 19th century, social and political aspects of Kars and the surrounding area has experienced one of the most caotic periods. This situation is reflected in many of his poetry. Even it is said that such of his poems has provided him being counted to be famous and loved among the people, However, such as every minstrel, he had loved and wrote many poems on the ones who had loved. According to the saying "Those we love are always beautiful", his loved ones are also pretties of his heart . In Turkish poetry, the subject matter is the most beloved. The main feature of the beloved one is considered beautiful by people who love her. Beauty perception, varies from person to person and period to period. Some certain features of beauties which we have seen in minstrel poems stand out in his poems too. In the poems there has been beautiful types accepted by everyone, but there are beauties who are favourite of the minstrels of their own. In this context, Şenlik has his own peception of beauty and his point of view against the beautiful ones. Şenlik's beautiful type is Hürü.In the poems of Şenlik we can find Hürü's features as beautiful type. In this study, it had been examined of Şenlik's "beautiful type" and characteristics of her in the source of his descriptions of "beatiful" in his poems.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :