Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TURAN-SAM ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ MEVSİMLİK DERGİSİ

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi dönemde anne-baba tutumunun çocuğun kişilik gelişimine etkisi

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
444
DOI :
Özet Türkçe :

Okul öncesi dönemin çocuğun gelişiminde önemli bir yeri olduğundan bu çağ çocuklarının gelişiminde anne-baba tutumu büyük bir önem taşımaktadır. Psikanalitik kuramın temsilcisi Freud, bireyin kişiliğinin gelişiminde ve oluşumunda ilk çocukluk döneminin önemini vurgularken, "kişiliğin temeli 0-5 yaş arası dönemde atılır" demektedir. Bu ifade, bebeklik ve ilk çocukluk döneminde geçirilen yaşantının ne derece önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Çünkü, bebeklik ve ilk çocukluk insan yaşamının en duyarlı ve dış etkilere en açık dönemidir. Çocuğa kendisi ve çevresi hakkında ilk bilgileri ve alışkanlıkları bu dönemde ebeveyni verir. Bu dönem çocuklarının en önemli özelliği, her yönüyle taklit edebilecekleri kendilerine birer model aramalarıdır. Bu dönemde bu model anne-babadır. Modelin hatalı olması, çocuğun şahsiyetinin de bozuk gelişmesine neden olmaktadır. Çocuğun gelişimine paralel olarak bu dönemde anne-baba tutumunun, ebeveyn ilişkisinin ve bakıcıların tutum ve davranışlarına göre, çocuk kişiliğini büyük ölçüde bilinçaltına yerleştirir. Seven, benimseyen, ilgi ve kabul gören demokratik bir ailede yetişen bir çocukla; baskıcı, itici, reddedici, sıkı disiplinli ve parçalanmış ailelerde yetişen çocukların kişilik gelişimleri farklı olmaktadır. Birinci durumda, çocuğun kişiliği büyük oranda olumlu yönde gelişirken ve sağlıklı bir kişiliğe sahip olurken; diğer durumda ise çocuğun kişilik gelişiminde engellemeler ve aksaklıklar görülmekte ve yetişkin yaşamında davranış bozuklukları görülmektir. Öğrenilenlerle alınanlar çocuğun biliş dünyasında kısa sürede özümlenmekte ve yaşam boyu etkisini sürdürmektedir. Çocuğun çevresi ile olan etkileşim yetersizliklerinde ise çocuğun gelişiminde bir daha yeri doldurulamaz eksiklikler bırakmaktadır. Sonuçta kendisiyle ve toplumla uyumsuz bir birey olarak varlığını sürdürecektir. Bunun için, çocuk yetiştirmede, ebeveyn çok dikkatli ve özenli hareket etmelidir. Çünkü her ebeveyn ve yetişkin şunu bilmelidir ki, çocuklar küçültülmüş bir yetişkin modeli değil, aksine kendine özgü zekâ ve kişilik özellikleriyle donanmış bireylerdir. Çocuk ruh sağlığında en önemli nokta, her yaşa özgü ruhsal gelişim özelliklerinin iyi bilinmesi ve ayırt edilmesidir. Her gelişim döneminde o döneme özgü davranışlar olduğundan dolayı, gelişim dönemlerinin özelliklerini bilen aileler, paniğe kapılmayacaklar ve çocuğu zorlamayacaklardır. Böylece çocuğun ruhsal, duygusal ve sosyal yönden sağlığının olumlu gelişmesine katkıda bulunacaklardır. Bu araştırmada, okul öncesi dönemde anne-baba tutumunun çocuğun gelişimi üzerindeki, olumlu ve olumsuz etkileri incelenmiştir. Bunun için, bu alanda yazılan eserler ve yapılmış çalışmalar incelenerek, bir sonuca ulaşılmaya çalışılmış ve buradan hareketle ebeveynlere bazı önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

As the preschool period is very important on the development of a child, in this period parents' attitude has a great importance. "personality foundation is laid in the period between 0-5 ages" says Freud, representative of psychoanalytical theory, while emphasising the importance of first childhood period on an individual's personality development and formation. This expression puts forward how important the life spent in the infancy and childhood period is. Because, infancy and first childhood are the periods when a human life is the most sensitive and the most open to out influences. A child's parents give the first information to the child about himself and his environment in this period. The most important characteristic of the children of this period is that they look for a model for themselves they can imitate in every respect. In this period this model is parents. That the model is faulty causes that the child's personality grows faulty. In paralel with the development of a child in this period, the child places his personality largely in his subconscious, according to the attitude of parents, relation of parents and nurses' attitude and behaviours. The personality development of a child, who grows up being taken care and accepted in a democratic family who loves and appropriates, and the personality development of a child who grows up in an oppressive, thrusting, negatory, strict disciplined and broken up families have been different. While in the first condition, the personality of the child developes in a positive direction on a large scale and the child will have a healthy personality, in the other condition hindrances and faults in the child's personality development and in the adult life behaviour deformity is seen. Those learnt and acquired are absorbed in the child's cognition world in a short time and it maintains its influence in the whole life. As for the interaction deficiency of the child's with the environment, it leaves the defects that can't be compensated in the child's development. All in all he will continue living as an individual who is incompatible with himself and society. That's why, in growing a child, parents must act very carefully and attentively. Because every parent and adult should know that children are not an adult model that was made younger, on the contrary they are individuals equipped with distinctive intelligence and personality characteristics. The most important point in the spirit health of a child is to know and differentiate the spiritual development characteristics peculiar to every age. As in every development period there are behaviours peculiar to that period, the parents who know the characteristics of development periods won't panic and force the child. So they will contribute to the positive development of the child's health spiritually, emotionally and socially. In the research, the positive and negative effects of parents' attitude on the child's development in the preschool period has been observed. For this, after studying the works written in this field and the studies done, it has been tried to come to a result and benefitting from this point it has been given some advice to parents.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :