Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TURAN-SAM ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ MEVSİMLİK DERGİSİ

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Merkezi asya’nın türk devletleri ve avrupa birliği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bakü Devlet Universitesi1
Görüntülenme :
358
DOI :
Özet Türkçe :

Avrupa Birliği'nin Asya bölgesindeki politikasında Merkezi Asya'nın türk cumhuriyetleri önemli yer almakdadır. Söz konusu ilgi bır yandan bölgenin stratejik önemi, bir başka açıdan da Avrupa Birliği'nin ekonomi siyasetiyle bağlıdır. Avrupa Birliği ile Merkezi Asya'nın türk devletleri arasında işbirliğinin üç kademesini söyleyebiliriz. 1) 1992-1995 yılları. İkitaraflı işbirliğinin başlanması, işbirliğinin önemli kısımlarının belirlenmesi olmuştur. Bu zaman kesiminde Avrupa Komisyonu Merkezi Asya devletleriyle ilişkilerde Birliği'nin Stratejik raporunu onaylamı bulunmaktadır. 2) 1996-2007 yıllarını kapsayan 2. devir 1996 şubat ayında Kazakistan, Kırgizistan ve Üzbekistan'la Birliği arasında Taraftaşlık ve İşbirliği Antlaşmasının imzalanmasıyla başlar. Bu kademede Avrupa Birliği'nin bölgeye ilgisi daha da çoğalmış, Hazar-Kafkas enerji yataklarında Avrupa ülkelerinin katılımı konusu güc kazanmıştır. 3) Üçüncü kademe 2007 senesi Haziranın 30'da Berlin'de Avrupa Birliği ve Merkezi Asya cumhuriyetlerinin beraber toplantısının yapılması ve Kurumun bölge ülkeleriyle 2007-2013 yıllarında işbirliği planının genelbildirisiyle başlar. Söz konusu plan gereğince Avrupa Birliği Merkezi Asya cumhuriyetlerine 750 milyon maliye yardımı öngörmüştür. Adı geçen planda başlıca dikkat ekonomi sorularına, özellikle, Avrupa Birliği'nin bölgede enerji politikasına yönelmiştir. TRASECA Avrupa Birliği'nin bu bölgede başlıca tasarısıdır.

Özet İngilizce :

The main strukture of policy of European community with Asia forms the realitions with Turkic countries of Central Asia. This qreat interest is closely connected with the strategic imporatance of the region on one hand, on the other hand with the concrete economic policy (energy) of European community. The coorperation between European community and the Turkic countries of Central Asia Can be distinguished into three main periods. 1) 1992-1995- years are characterized with the begining of bilateral coorperation and determination of principal priorities of collaboration. Specially in this period, Comission of Europe accepted the report on the subject the Strategy of European Union in realition with the countries of Central Asia. 2) The second period of 1997-2007-years begins with the signinq of partnership and cooperation treaty on febrary, 1996 between Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and European community. In this period European Countries in Caspian – Caucasian energi field became stronger . 3) The third period starts with the jointmeetinq held by the representatives of the Republiks of Central Asia and European community on june 30, 2007 in Berlin and the declaration of coorperation plan with the regional countries of the orqanization in 2007-2013. Accordinq to this plan, European community intended to contribute 750 million euro financial aid to the republics of Central Asia. In the above mentioned plan the main point is directed to economic problems, especially to energy policy in the region of European community. "TRASECA" is the principial project of European community in this region.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :