Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TURAN-SAM ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ MEVSİMLİK DERGİSİ

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Izmir levantenleri üzerine inceleme

Yazar kurumları :
D. Ü. İlahiyat Fak. FDB. Dinler Tarihi1
Görüntülenme :
387
DOI :
Özet Türkçe :

Levanten kavramının ortak bir tanımı yoktur. Genellikle, 17.yy.'dan itibaren çeşitli sebeplerle Osmanlı topraklarının liman şehirlerine yerleşen; İngiliz, Hollandalı, İtalyan, Fransız, Macar ve Slav kökenli topluluklardır. Müslüman olmadıkları hâlde çeşitli kültürlerle iletişim kurarak sosyal kültürel ve ekonomik alan başta olmak üzere Müslümanlarla aynı çatı altında yaşamayı başarmışlardır. Özellikle ticari faaliyetlerle ön plana çıkmışlardır. Mütareke ve işgal döneminde, Levantenler Yunanlılara karşı Türklerin yanında yer almışlardır. Günümüzde de İzmir ve İstanbul gibi şehirlerde siyasi ve ekonomik anlamda etkinlikleri sürmektedir. Levantenlerin Osmanlı-Türk tarihinde önemli bir etkisi olmasına rağmen Türk tarihçileri tarafından çok fazla araştırma konusu yapılmamıştır. Makalede, Osmanlı Devleti döneminde ve günümüzde, büyük liman kentlerinden biri olan İzmir'de yaşayan Levantenler incelenmiştir. Bu çalışma; yerinde gözlem, röportaj, literatür ve kaynak tarama yöntemleriyle ele alınmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

There isn't a common definition of the concept of the Levantines. Usually, who have settled in the port cities of Ottoman territories for various reasons from the 17th century, are British, Italian, French, Hungarian and Slavic- based communities. Although they aren't Muslims, by communicating with various cultures, mainly in the social, cultural and econumic fields, they've been able to live with Muslims. Particularly they have stood out in the commercial activities. During armistice ad occupation, Levantines took part in the Turks against the Greeks. And still, in cities such as Istanbul and Izmir, political and economic activities carry on. Levantines, despite having a significant impact on the Ottoman-Turks, haven't been searched thoroughly. In the article, Levantines who have been living in Izmir, one of the great port cities, in the time of Ottoman Empire and today, are investigated. This study is discussed by the methods of obvervation, interview, literature and scanning resources.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :