Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TURAN-SAM ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ MEVSİMLİK DERGİSİ

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Enerji güvenliği açısından türk cumhuriyetleri’nin dünyadaki yeri ve önemi

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
524
DOI :
Özet Türkçe :

Soğuk Savaş'ın bitmesi ile Hazar Havzası üzerinde Sovyet egemenliği kalkmış ve bölgedeki Türk devletlerinin diğer devletlerle ilişki kurma olanakları artmıştır. Ancak Soğuk Savaş'ın bitmesi Avrasya'daki rekabetin bitmesi anlamına gelmemiş, tam aksine, yeni aktörlerin de eklenmesi ile rekabet daha farklı bir boyuta ulaşmıştır. Artan rekabetin sebebi ise Türk Cumhuriyetleri'nin sahip oldukları zengin petrol ve doğal gaz rezervleri ve bölgenin sürekli artan jeopolitik önemidir. Hazar Havzası'nda bulunan Türk Cumhuriyetleri; sahip oldukları enerji yataklarını, akılcı ve gerçekçi politikalarla işletmek ve güvenilir hatlarla dünya pazarlarına ulaştırmak zorundadırlar. Çünkü bölge devletlerinin güçlenerek tam bağımsız olmaları ve halklarının refah seviyesinin yükselmesi kısa ve orta vadede buna bağlıdır. Son yıllarda, Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde gelişen siyasi ve askeri olaylar, her iki bölgenin yeniden ve artan bir biçimde gündeme gelmesini sağlamıştır. Dolayısıyla gelecekte, her iki bölge de dünya gündemini yoğun şekilde etkileyeceğe benzemektedir.

Özet İngilizce :

The Soviet sovereignty over the Caspian Basin finished with the end of the Cold War and Turkish states in the region have increased opportunities to build relations with other states. However, end of the Cold War has not meant that finished the competition in Eurasia. On the contrary, the competition with the addition of new actors has reached a different dimension. The cause of increased competition is the ever-increasing geopolitical importance of the region as well as rich oil and naturel gas reserves of Turkish Republics. Turkish Republics in the Caspian Basin through their energy deposits, rational and realistic policies are required to operate and reliable routes to reach world markets. Because, to be fully independent and stronger of the region states, increase the level of welfare of the peoples in the short and medium term depends on it. In recent years, the developing political and military events in Central Asia and Caucasus regions were contributed to come on the agenda of both regions. Therefore, in the future, it seems that each of the two regions will have a intense influence on the world agenda.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :