Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TURAN-SAM ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ MEVSİMLİK DERGİSİ

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Direniş’ten hükümet’e; hamas’ın hükümet tecrübesi

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm1
Görüntülenme :
493
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale Hamas hükümeti ve Filistin Yönetimi kurumları arasında güç mücadelesi ve çatışmasının nasıl meydana geldiği incelemektedir. 2006 yılındaki Filistin Yasama seçimleri ardından, Hamas'ın zaferle çıkması Filistin Siyasi sistemindeki kuvvetler dengesini derinden etkilemiştir. Seçimlere kadar Filistin Özgürleştirme Örgütü ve Filistin Yönetimi'nin tüm kuruluşları Fetih tarafından yönetiliyordu. Filistin'i Özgürleştirme Örgütü (FKÖ), Filistin'de ve topraklarından sürülmüş tüm dünyadaki Filistinlilerin temsilcisi bir yapı olarak kurulmuştur. Zaman içerisinde Fetih, Filistin'i Özgürleştirme Örgütünü eline geçirmiş ve diğer hareketleri dışlamıştır. Diğer direniş hareketleri Filistin'i Özgürleştirme Örgütünden bağımsız hareket etmeye başlamışlardır. Fakat Oslo Barış görüşmelerinde Fetih yönetimindeki Filistin'i Özgürleştirme Örgütü tüm hareketler adına Oslo Uyum anlaşmalarını imzalamıştır. Sonraki süreçte Filistin Yönetimi Fetih tarafından kurulmuştur. Bu, Filistin Yönetimi Başkanlığı, hükümeti, güvenlik kuvvetleri ve parlamentosu Fetih yönetiminde anlamına geliyordu. Hamas'ın parlamento ve Hükümet'te çoğunluğu ele geçirmesi, kırk yıldır Filistin siyasetinde egemen olan Fetih için hayati bir tehdit oluşturuyordu. Bu durum Filistin Yönetimi politika ve parametrelerinin Hamas'ın İslami direniş ilkelerine göre yeniden tanımlanması demekti. Bu Fetih ve aynı zamanda İsrail için kabul edilemez bir durumdu. Uluslararası ve yerel gerilim Filistin Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas ve Hamas hükümeti arasında siyasi mücadele ve çatışmaya sebep olmuştur. Bu çatışmalar hükümet sorumluluk alanları ve Filistin Yönetimi kurumları üzerindeki farklı anayasal yorumlara dayanmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This article examines how power struggle and conflict between Hamas government and Palestinian Authority Apparatuses has arised. In the aftermath of the 2006 Palestinian Legislative election, electoral victory of Hamas had an deeply impact on the balance of forces within the Palestinian political system. Up to the elections the establishments of both the Palestinian Liberation Organization (PLO) and the Palestinian Authority were governed by the Fatah. PLO was established as an representative apparatus all Palestinians who were living in the palestinian and whole around the world whom expelled from Palestine. In time Fatah took possession of PLO and exclude the other Palestinian fractions. Other resistance movements has began to act independently from PLO. But in the Oslo Peace Negotiations PLO under Fatah control has represented the Palestinians and signed the Oslo Accords in the name of all movements. Following period Palestinian Authority (PA) was founded by Fatah. This meant within the PA Presidency, the government, the security forces and the Parliament was under the control of Fatah. The possession of majority in the parliament and in the government was the vital threat to the forty years Fatah domination in the Palestinian politics. It means the redefinition of the PA policies and parameters according to the Hamas islamic resistance principles. It was unacceptable change for the Fatah as well as Israel. International and domestic tensions have caused political struggle and conflicts between PA President Mahmoud Abbas and Hamas government. These conflicts based on the realms of governmental responsibility and different constitutional interpretations over the Palestinian Authority institutions.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :