Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TURAN-SAM ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ MEVSİMLİK DERGİSİ

Yıl 2013 , Cilt 5 , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Din-modernite ilişkisi: uyum veya zitlik(çeviri)

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi1
Görüntülenme :
567
DOI :
Özet Türkçe :

Modernite, Rönesans’tan sonra Batı’da ortaya çıkan fikri, felsefi, ilmi, siyasi, sosyal ve sanatsal değişim sürecidir. Bu fenomenin kendine has özellikleri vardır. Burada temel sorumuz şudur: Batı dünyasına ait olan bu fenomen ile din arasındaki ilişki nedir? Acaba İslâm dini moderniteyle mücadele mi etmektedir yoksa onunla uyum içerisinde midir? Acaba din ile modernite arasındaki meydan okumalar ortadan kaldırılabilir mi? Bu çalışmanın amacı, modernitenin yapısını ve özelliklerini incelemek ve din ile olan ilişkisine ışık tutmaktır. Bu makalede, din ile modernite arasındaki ilişkiye dair farklı teorilere yer verilecektir. Bu makale, sadece din ile modernite arasında özde bir çatışmanın olmadığını ortaya koymakla kalmaz, aynı zamanda modern dünyanın birçok metropolünde bugün bile dinin ciddi bir dinamizm ve atılım içerisinde olduğunu da savunur. 

Özet İngilizce :

Modernity is the intellectual, philosophical, scientific, political, social and artistic revolution process emerged in the West after the Renaissance. This phenomenon has its own characteristics. The basic question is: What is the relationship in between the religion and this phenomenon belonging to Western World? Does Islam struggle with modernity or are they in harmony? Can challenges between religion and modernity be eliminated? The purpose of this study is to investigate the structure and properties of modernity and to shed light on its relationship with religion. A variety of theories about the relationship between religion and modernity will be included in this article. This article not only reveals that there is no conflict between religion and modernity in essence, but it also argues that religion is in a serious dynamism and breakthrough at the same time in many metropolis in the modern world even today.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :