Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TURAN-SAM ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ MEVSİMLİK DERGİSİ

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bulgaristan türkleri çocuk şiirinde milliyet kavramı ve bulgarların ele alınışı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Dünyası Edebiyatları A.B.D.1
Görüntülenme :
363
DOI :
Özet Türkçe :

Bulgaristan Türkleri çocuk şairleri, vatandaşı oldukları ülkenin geçirdiği siyasi evrelere bağlı olarak milliyet kavramını değişik açılardan ele almışlar ve şiirlerinde işlemişlerdir. Aynı zamanda diğer milletleri şiirlerinde ele alış biçimleri de şairlere ve dönemlere göre değişiklik arz etmiştir. "Öteki millet" kavramı bazen "kardeş ulus" algısıyla verilirken bazı dönemlerde ise "asimilasyonun kaynağı ve zulm edici" olarak verilmiştir. Bu şiirler birçok bakımdan incelenip bilim dünyasına kazandırılmalıdır. Çalışmamızda yaptığımız konu sınırlamasıyla birlikte Türkçe'nin bir azınlık dili olarak yaşamını sürdürdüğü bir coğrafyada çocuk şiirlerinin Türk kimliğini ve Türk olmayanı nasıl ele aldığı incelenmeye ve yorumlanmaya çalışılmıştır. Çeşitli Türk şairlerin şiirlerinden oluşturduğumuz örneklem üzerinde bu konunun farklı zamanlarda, farklı tarzlarda ele alınış biçimleri, nedenleriyle birlikte tespit edilmiştir. Sonuç bölümünde ise çocukta kültürel ve milli kimlik gelişimine yardımcı edebi ürünlerde kullanılacak dilin özellikleri üzerinde durulup; milliyet bilincinin ve ötekileştirmenin Bulgaristan Türkleri çocuk şiirlerinde nasıl ele alındığı değerlendirilmiştir

Özet İngilizce :

The poets of children poems in Bulgaria have used the concept of nationality in different ways as a result of the changes in the political life of the country they belong to. Also the place of other nations in the poems has showed differences according to the poet or the time. Sometimes, the concept of other nation has given as brother nation or it has given the source of assimilation and cruelty. These poems should be studied and examined in different ways to make avaliable in academic world. In this study we have tried to study and examine the way of using the notions Turkish Identity and Other Nation in children poems where Turkish is seen as a minorty language. By using the sample which has been created by the poems of different Turkish poets, the ways of using these notions have been identified with their reasons with their relations to the time they belong to. In conclusion part, we have focused on the properies of literary language which helps to shape the counciousness of national language, identity and culture and we have evaluated the counciousness of nationality and othering in Bulgarian Turks' children poems.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :