Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TURAN-SAM ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ MEVSİMLİK DERGİSİ

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bazar iqtisadiyyatı şəraitındə inflyasiyanın formaları və onun təyin edilməsi yolları

Yazar kurumları :
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti1
Görüntülenme :
516
DOI :
Özet Türkçe :

İnflyasiyanın yaratdığı problem və onunla mübarizə alətlərindən biri olan pul siyasətinin tətbiqi birtərəfli və təhlükəlidir. Belə ki, inflyasiya probleminin həlli sistemli yanaşma tələb edir. İnflyasiya yaradan amillər xarakterinə görə monetar, yəni ənənəvi və şok yaradan qeyri-monetar amillərə bölünür. Dünya təcrübəsi göstərir ki, bazar iqtisadiyyatına malik olan inkişaf etmiş dövlətlərdə infilyasiya proseslərinin fəallaşmasında monetar amillərin, inkişaf etməkdə olan dövlətlərdə isə qeyri-monetar amillərin rolu yüksək olur. Azərbaycanın da inkişaf etməkdə olan ölkə olduğunu nəzərə alsaq, onda yaxın və orta müddətli dövrdə antiinfilyasiya nöqteyi nəzərindən tənzimlənmə siyasətinin aparıcı xəttinin qeyri-monetar amillər üzərində qurulması vacibdir. Lakin, bu heç də monetar sahənin antiinfilyasiya istiqamətində nəzərdə tutulan tənzimlənmə predmetindən kənarda qalmasına gətirib çıxarmamalıdır.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :