Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TURAN-SAM ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ MEVSİMLİK DERGİSİ

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Azerbaycan dış işleri bakanlığı/bakanları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Lefke Avrupa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
417
DOI :
Özet Türkçe :

Azerbaycan'ın kadim ve zengin diplomasi tarih vardır. Bu tarih Azerbaycan devletçiliği tarihi ile yaşıttır. Burada kurulan çeşitli devletler bu devletçiliğin ve diplomasinin gelişmesine farklı boyutlarda katkı yapmışlardır. Bu devletlerde günümüzdeki anlamda olmasa da her zaman dış ilişkileri yürütecek belli kurumlar, konumlar varlığını hissettirmiştir. İlk ve Ortaçağlarda bu görevi hükümdarların önderliğinde ve onların görevlendirdikleri vezirler, ordu komutanları üstlenmişlerdir. Yakınçağ'da ise, 28 Mayıs 1918 yılında Azerbaycan'da çağdaş anlamda Dışişleri Bakanlığı (Harici İşler Nazırlığı) kurulmuştur. Bu kurum klasik Avrupa standartlarına uygun gelen, milli merakların savunuculuğuna yönelen, monarşilerin ve hâkim sülalenin değil, halkın ve devletinin meraklarını temsil eden bir diplomasi yürütmekteydi. Bu kurum, daha sonraki Sovyet-Sovyet sonrası dönemde dünya ve bölgedeki siyasi, ekonomik ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda kendini geliştirmiş, konumunu güçlendirmiştir. Azerbaycan'ın Dışişleri Bakanlığı ve Bakanlarının faaliyetlerini içeren kapsamlı bir eser Sovyetler Birliği döneminde rejimin yasaklarından dolayı yazılamamıştır. Musa Qasımlı ve Elmira Hüseynova'nın yayımladıkları "Azәrbaycanın Xarici İşlәr Nazirlәri" çalışması bu alanda yapılan ilk kapsamlı çalışmadır.

Özet İngilizce :

Azerbaijan boasts a centuries-long diplomatic history, which is of the same age as the statehood of Azerbaijan itself. Various states which appeared on this territory contributed to the development of statehood and diplomacy. They have always had institutions (though not in a modern sense), which were responsible for foreign relations. In the early to mid Middle Ages these functions rested upon shoulders of viziers and military commanders, that were subject to their rulers. In the contemporary history, the Ministry of Foreign Relations (Harici İşler Nazirliği) in its modern sense was established in Azerbaijan on May 28, 1918. This institution, according to classic European standards, conducted a policy of protecting national interests, and representing interests of the peoples and the state, but not monarchies or ruling dynasties. In the following Soviet and post-Soviet eras this institution was developing in the framework of regional and global political, economic and technological changes. Due to the restrictions of the Soviet regime a comprehensive work embracing a full spectrum of activities of the Ministry of Foreign Affairs and Foreign Ministers of Azerbaijan has never been written. The work by Musa Qasımlı and Elmira Hüseynova The Foreign Ministers of Azerbaijan (Azәrbaycanın Xarici İşlәr Nazirlәri) is the first comprehensive publication in this area.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :