Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TURAN-SAM ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ MEVSİMLİK DERGİSİ

Yıl 2013 , Cilt 5 , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

21. yüzyıl enerji savaşlarında türk cumhuriyetleri’nin yeri ve önemi

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
353
DOI :
Özet Türkçe :

Küresel ölçekte enerji tüketimi ve ihtiyacı, geçmişte olduğu gibi, son yıllarda da artmaya devam etmektedir. Bu ihtiyacın karşılanmasında diğer tüm alternatiflere rağmen petrol ve doğal gaz 2030 yılına kadar birincil enerji kaynağı olmayı sürdürecektir. Bu durum sonucunda, enerji kaynakları yirmi birinci yüzyılın en önemli belirleyicilerinden biri olmaya devam edecektir. Ayrıca enerji alanında en azından bir yarım yüzyıl daha petrolün hâkimiyeti devam edecektir. Enerji uzmanları, günümüzde "ucuz petrol" döneminin sona erdiğinden ve petrol pazarında ise fiyat istikrarsızlığının devam edeceğinden sıklıkla bahsetmekteler. Türk Cumhuriyetleri'nin yer aldığı Kafkasya ve Türkistan (Orta Asya) bölgeleri, çeşitli nedenlerden dolayı tarih boyunca önemini korumuş. Bu çalışmada, enerji savaşının önemli aktörlerine ve Kafkasya ile Türkistan bölgelerinde yer alan Türk Cumhuriyetleri'nin sahip oldukları enerji kaynaklarının rezerv durumlarına kısaca değinilmiştir. Ayrıca enerji kaynaklarının bölge ve dünya devletleri için öneminin yanı sıra, XX. yüzyılın sonlarında başlayan ve günümüzde de artarak devam eden Hazar enerji kaynakları üzerinde yaşanan rekabet ana hatlarıyla ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

Energy consumption and the need to continue on a global scale, as in the past and in recent years. Oil and natural gas will continue to be the primary energy source until 2030 despite all the alternatives to meet this need. As a result of this situation, energy resources will continue to be one of the most important determinants of the twenty-first century. In addition, at least a halfcentury, dominance of oil in the field of energy will continue to. Energy experts frequently reported that the "cheap oil" era has ended and price volatility in the oil market will continue to today.The Caucasus and Turkestan (Central Asia) regions including the Turkish Republics maintained its importance throughout history due to various reasons. Today, however, due to the rich energy resources, especially oil and natural gas, they took part in the world's agenda. In this study, the important actors of the energy wars and reserve status of the energy resources of the Turkish Republics in the Caucasus and Turkestan regions were briefly described. In addition, as well as importance of energy resources for the region and the world's nations, beginning in the late twentieth century and growing competition over energy resources of the Caspian Sea were discussed today.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :