YEREL GAZETELERİN SİYASAL İLETİŞİMDEKİ ROLÜ-2002 GENEL SEÇİMLERİNDE EDİRNE YEREL GAZETELERİ

Öz Siyasal iletişimin ülkemizde yoğun olarak kullanılmaya başlandığı 1980’li yılların başından bu yana bu konu ile ilgili çalışmalar özellikle seçim dönemlerine yoğunlaşmıştır. Siyasal iletişim aktörlerinin yerel basını kullanımı konusunda 2002 yılına kadar yapılan herhangi bir araştırma bulunmamaktadır. Alanında ilk olan böyle bir araştırmanın sonraki dönemlere de ışık tutması amaçlanmıştır. Siyasal iletişim aktörleri siyasi partilerin ve milletvekili adaylarının Edirne’de 2002 Genel Seçimlerinde yerel gazeteleri kullanırken izledikleri siyasal pazarlama yollarını araştıran, siyasal iletişim sistemi ile gazetelerin ilintisini irdeleyen ve bu alandaki dönüşümleri göz önüne seren bu çalışma gazetelerin de siyasal iletişim açısından tavrını belirler. Çalışmanın amacı, 2002 yılında bu alanda yaşanan dönüşümleri belirlemek, siyasetin nasıl yapıldığı, siyasal pazarlamanın siyasi partilerde nasıl kullanıldığı ve Kasım 2002 Seçimleri öncesinde Edirne merkezindeki Hudut, Sonhaber, Edirne, Edirne Haber, Vatandaş Gazetelerinin haberlerini siyasal iletişim açısından irdelemektir. 3 Kasım 2002 Genel Seçimlerinde siyasi partilerin Edirne İli Merkezindeki yerel gazetelerde nasıl temsil edildiğini ve yerel gazetelerin siyasal partilere ilişkin tutumlarını ortaya koymayı amaçlayan araştırmada Edirne İli genelinde seçimle ilgili, haberler, köşe yazıları yayınlanan fotoğraflar, ilanlar ve reklamlarla ilgili araştırma bulgularına ait genel bilgilere yer verilmiştir. Araştırmaya konu olan beş yerel gazete 1 Ekim-2 Ekim 2002 tarihleri arasında içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışma, siyasetin medya-siyaset-kapital üçgenindeki bağlantılar aracılığı ile inşa edilip sunulduğu tezinden hareket eden bir Doktora Tezi çalışmasıdır  (Bozkurt, 2002).  Araştırma sonuçları Edirne yerel gazetelerinin taraflı bir habercilik içinde olduğunu göstermektedir. Edirne’deki yerel gazeteler seçim döneminde siyasal aktörler ve seçmenler arasındaki iletişimi dengeli bir biçimde sağlayamamıştır. Ancak siyasal aktörler tarafından kullanılan yerel gazetelerin seçmen üzerinde herhangi bir etkisi de oluşmamıştır. Araştırmada 1990 yılından  itibaren Türkiye’deki seçmenlerin çok değişik tavırlar sergilediği, siyasal iletişim kampanyalarında yaygın medyanın etkin olduğu ve yerel medyanın Edirne seçmenini etkilemediği görülmüştür.

Kaynakça

Alankuş, S., İrvan, S., Duran, R., İlkiz, F., Medya Etik ve Hukuk, IPS İletişim Vakfı Yayınları, İstanbul, 2003

Bozkurt H.H., 2002 Genel Seçimlerinde Edirne Yerel Gazetelerinin Siyasal İletişimdeki Rolü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2006

Aziz A., İletişim, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003

Bektaş A., Kamuoyu İletişim Demokrasi, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2000

Göker E., Politikanın İletişimi, İletişimin Politikası, Vadi Yayınları. Ankara, 1998

Gönensin O., 2001, http://arsiv.sabah.com.tr/2001/03/12/y62.html

Korkmaz A., Medyanın Gücü ve Demokratik Kurumlar, Afa Yayıncılık. Ankara, 1999

Oktay M., İletişimciler İçin Davranış Bilimlerine Giriş, Der Yayınları, İstanbul, 2001

Oktay M., Politikada Halkla İlişkiler, Derin Yayınları, İstanbul, 2002

Özkan N., Seçim Kazandıran Kampanyalar, MediaCat Yayınları, İstanbul, 2004

Talu Ş., Propagandaya Devam Edin, 6 Mart 1999 http://www.radikal.com.tr/1999/03/06/yorum/01pro.html

Tılıç L.D., 2000’ler Türkiye’sinde Gazetecilik ve Medyayı Anlamak, Su Yayınları, İstanbul, 2001

Tokgöz O., Temel Gazetecilik, İmge Yayınları, Ankara, 1994

Adenauer K., Türkiye’de Seçimler ve Medya, Medya İzleme Araştırması. Konrad Adenauer Vakfı Yayınları, İstanbul, 1999

Uztuğ F., Siyasal İletişim Yönetimi, MediaCat Yayınları, İstanbul, 2004.