ULUSLAR ARASI UÇUŞ YAPAN HAVAYOLLARINDA FİNANSAL TABLOLARIN VE OPERASYON SONUÇLARININ SUNULMASI

Uluslar arası uçuş yapan havayolları, finansal tabloları ve operasyon sonuçlarını, havayolları ile ilgili kendi ülkesindeki ve ülke dışındaki sivil havacılık ve finansal kurumlara sunmak zorundadır. Havayolları finansal tablolarını kendi ülkesinin muhasebe ilkelerine, Uluslar arası Muhasebe Standartlarına (UMS) ve aynı zamanda Uluslar arası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hazırlamak zorundadır. Ülkenin tek halka açık olan havayolu işletmesi olan (%1.8) Türk Hava Yolları, finansal tablolarını bağımsız denetimden geçirdikten sonra Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’na sunmak zorundadır. Pekçok havayolu, Uluslararası Havayolu Taşıyıcıları Birliği (IATA), Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) ve Avrupa Havayolları Birliği (AEA)’ya üyedirler. Bu nedenle, havayolu sektörü, uluslar arası standardizasyona ihtiyaç duyar. Bu çalışmada, havayollarının finansal tabloları sunuşları, kapsamlı olarak, özellikli gelir ve giderlerin ayırımı, havacılık sektörüne ait ayrıcalıklı gelir ve maliyet kalemleri, Newyork Sermaye Piyasası (NYSE)’nda kote olan havayollarının NYSE ve SEC’e yapılması istenenler raporlar ve Türk Hava Yolları’nın finansal raporlama detayları tartışılmıştır. Çalışma boyunca, “havayolu” veya “havayolları” kelimesi “uluslar arası uçuş yapan havayolları” şeklinde algılanmalıdır

PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS AND OPERATIONAL RESULTS IN INTERNATIONAL AIRLINE INDUSTRY

International flying airlines must submit their financial statements and operational results to related civil aviation and financial institutions in home country and abroad. Airlines have to organize their financial statements appropriate to local accounting standards, International Accounting Standards (IAS) and International Financial Reporting Standards (IFRS). Turkish Airlines which is the unique international flying public held flying airline in the sector(1.8%) has to submit its audited financial results to the Security and Exchange Commission (SEC) of Turkey. Most of the airlines are member of International Air Transport Association (IATA), International Civil Aviation Organization, Association of European Airlines (AEA). That is why, these airlines have to submit financial to these organisation besides financal institutions. Airlines fly to different countries by carrying passengers from different nationalities. For this reason, airline industry needs international standardization. In this study, airlines’ financial statement submission has widely discussed by distinguished revenue and cost materials in aviation sector, Newyork Stock Exchange (NYSE) and SEC requirements for NYSE listed airlines, Turkish Airlines financial reporting details. Throughout the study, the word “airline” or “airlines” means “internationally flying airlines”