TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN SPOR POLİTİKALARI

Spor, 1830’lu yılların sonlarına doğru Tanzimat’la birlikte Osmanlı İmparatorluğu içerisinde filizlenmeye başlamıştır. Tanzimat dönemindeki modernleşme sürecinde hukuk, eğitim, edebiyat politika alanında değişimler olurken spor alanında da yenilikler meydana gelmiştir. Tanzimat modern sporların ülkeye girdiği bir dönemdir. Cumhuriyet’in kurulmasından sonraki süreçte de spor doğrudan devletin çalışma alanı içerisine girmiştir. Türk devriminin öncüsü Mustafa Kemal Atatürk’ün “sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” sözü, cumhuriyeti kuran kadro üzerinde oldukça etkileyici olmuş ve güçlü, zinde bir gençlik yetiştirme konusunda yoğun çalışmalar başlatılmıştır. Cumhuriyetin kuruluş felsefesinde sporun yeri uygarlıkla özdeşleştirilmiştir. Cumhuriyetin kurucu kadrosu, kurdukları cumhuriyetin halkına Batı’nın beslenmeden, kültür, fiziğe kadar her yönden kendini geliştirmiş bireylerini örnek göstermişlerdir. Osmanlı’da sadece seçkinlerin uğraşı olan spor, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra inşa edilmeye başlayan yeni toplumda, devletin gözetiminde köyden, kasabaya kentte yaygınlaştırılmış, eğitimin önemli bir parçası haline getirilmiştir

REPUBLIC OF TURKEY’S SPORTS POLICY

Sports, towards the end of the late 1830’s with the Tanzimat has entered into the Ottoman Empire. In the process of modernization during the Tanzimat period, in law, education, literature, politics and also in Sports changes occured. Modern sports entered the country in the era of Tanzimat. After the establishment of the republic, sports directly came under the control of the state. Mustafa Kemal Atatürk’s word “healthy mind in a healthy body” has been quite impressive on the revolutionary leaders of the state and has been worked intensively to create a powerful and fit youth. According to the Republic’s philosophy sports is identical with the civilization. The leaders of the new Republic showed their citizens western type of healthy nutrition, physical activities which was made by the healthy citizens of western highly developed countries. During the Ottoman period sports was only a hobby of elites, but after the revolution under the supervision of the state has been spread from villages to cities and became an important part of the education system