TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ: EKONOMİK BİR AKTÖR OLARAK MÜSİAD’ IN AVRUPA BİRLİĞİ DAVRANIŞI

Türkiye’ nin AB (Avrupa Birliği) üyelik sürecinde irili Sivil Toplum Örgütleri’ nin (STÖ) olumlu-olumsuz pozisyonlanmaları, göz ardı edilecek bir durum değildir. Bu makalede, Türkiye’ nin en önemli işverenler örgütleri arasına girmiş MÜSİAD’ ın AB pozisyonu ele alınacaktır. MÜSİAD’ ın ortaya çıkışı/genişlemesi, ANAP’ ın/Refah Partisi’ nin yaptıkları muhafazakâr/dinsel kimlik politikası ile yakından ilgilidir. Zaman içerisinde belirli bir özerklik kazanan derneğin, günümüzde iktidar partisi AK Parti’ yi desteklediği bilinmektedir. Keskin bir AB karşıtlığı pozisyonundan (şartlı) bir AB destekçiliğine evrilmesinde, 28 Şubat (1997) süreci ve AK Parti’ nin iktidar deneyimi önemli bir rol oynamıştır. Gerek kültürel-ekonomik gerekse milli-dini alanlardaki kendi İslami-İslamcı dinamiklerini Batı değerleri ile harmanlama hedefi, MÜSİAD’ ı aktif bir AB aktörü haline getirmiştir. Burada, AB şüpheciliğini AB karşıtlığı ile karıştırmayan bir MÜSİAD’ ın hem Türkiye’ nin AB üyelik ereğine hem de ülkedeki modernleşmenin derinleşmesine kritik katkılar sağlayacağı iddia edilmektedir

TURKEY-EUROPEAN UNION RELATIONS: THE EUROPEAN UNION BEHAVIOR OF MUSIAD AS AN ECONOMIC ACTOR

Positive or negative positioning of large non-governmental organizations (NGOs) in Turkey’ s EU membership process cannot be ignored. In this article, the position of MÜSİAD, which counts as one of the most important employers’ associations in Turkey, towards the European Union (EU) shall be discussed. The emergence and expansion of MÜSİAD is closely associated with the conservative/religious identity politics performed by ANAP/Refah Party. It is well known that the association, which has obtained autonomy in the course of time, has been supporting AKP, the government party. Moreover, the February 28 process (1997) and the governance period of the AK Party in Turkey have had an important role in the transition from a hard EU opposition to a (conditional) EU support. The aims of consolidation of their own islamic-islamist dynamics in both culturaleconomic and national-religious fields have made MÜSİAD an active EU actor. Here, it has been asserted that the MÜSİAD, which makes a distinction between EU skepticism and EU opposition, would provide critical contributions to both Turkey’ s EU membership process and the deepening of modernization in the country.