TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA BECERİSİNİN KAZANDIRILMASI

Bu çalışmanın amacı, Türkçeyi öğrenen yabancıların konuşma becerisini kazanmaları ve etkili bir şekilde kullanabilmeleri için gerçekleştirilebilecek etkinlik ve uygulamalara işaret etmektir. Bu amaçla hem konuşma becerisinin kazanılmasında hem de etkili bir şekilde kullanılabilmesinde uygulanabilecek yöntem ve tekniklere değinilmiştir. Çalışmada, Türkçe öğrenen yabancılara konuşma becerisini kazandırılıp geliştirilmesinde takip edilebilecek yöntem ve teknikler tartışılmıştır. Ayrıca, konu ile ilgili kuramsal bilgiler verilmiş ve bu çerçevede gerçekleştirilebilecek etkinlik ve uygulamalara işaret edilmiştir. Bu çerçevede konuşma becerisinin kazandırılması ve etkili bir şekilde kullanımına örnek olabilecek çalışma örneklerine de yer verilmiştir

IMPROVEMENT OF SPEAKING SKILLS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

The aim of this study was to point out the activities and practices that can be performed that these applications gain the ability of foreigners who have learned to speak Turkish and to be able to use effectively. For this purpose to gain the skills and speech and it has also referred to the methods and techniques applicable to be used effectively. The study was discussed methods and technical to be followed in conferring and development the ability to talk to strangers who learned Turkish. In addition, given the theoretical knowledge on the subject and pointed to the activities and practices that can be performed in this context. In this context, gaining effective speaking skills and to serve as an example to the use of case studies have also been included