TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE GİDER VE MALİYET HESAPLARINA ELEŞTİREL YAKLAŞIM

Bu çalışma ülkemizde 1992 yılında uygulamaya konulmuş olan Tekdüzen Muhasebe Sisteminin uygulama sorunlarıyla ilgilenmektedir. Tekdüzen Muhasebe Sistemi ile getirilen Tekdüzen Hesap Planında yer alan gider, maliyet ve gider yansıtma hesaplarının işlevleri ile çalışma biçimlerindeki yanlışlıklara değinilmektedir. Diğer yandan gider hesaplarının maliyet hesapları ile aynılaştırılmalarının, hesapların işlevlerinin dayanaklarını oluşturan iktisadi faaliyetlerin iktisat ve işletmecilik kuramlarındaki anlamlarını göz ardı etmesindeki eksiklikten kaynaklandığı açıklanmaktadır. Gider, maliyet ve ilgili diğer kavramların iktisat teoremine uygun olarak anlamlarının açıklanması ile bu hesapların Genel Muhasebedeki ve Maliyet Muhasebesindeki kullanımlarının farklılıkları belirtilmektedir

A CRITICAL APPROACH TO EXPENSE AND COST ACCOUNTS IN UNIFORM ACCOUNTING SYSTEM

This study is concerned with the problems in the application of Uniform Accounting System, which is put into effect in 1992. It deals with the operational and functional errors in the reflection accounts for costs and expenses, comprised by the Uniform Accounting Plan. It suggests that these errors arise essentially from the confusion of expenses accounts with cost accounts. Hence, it provides a closer examination of the theoretical definitions of these economic activities in economics and management science. In this way, it underlines the differences in application of these accounts in General Accounting and Cost Accounting.