PETERBURG ERMİTAJ DEVLET MÜZESİNDEKİ DOĞU AVRUPA TÜRK BAKİYELERİNDEN İDİL-BULGAR TÜRKLERİNE AİT ESERLERİN İNCELEMESİ

Hermitage Devlet Müzesinin 68-69 nolu sergi salonunda Volga-Bulgar etiketi altında sergilenmekte olan üç gümüş tabak bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çeşitli (Arap, Macar) tarihi kaynaklarda İdil Bulgarlarının kuyumculuk ve maden işleme konusunda usta oldukları ve ticaretini yaptıkları yazmaktadır. İdil Bulgarlarına ait olan bu tabaklar; üzerlerindeki hayvan ve insan motif ve sembollerinin anlamları açısından Türk kültürü ve sanatında tarihlendirildikleri dönemden çok daha öncesini yansıtmaktadırlar. Bu dönemlerdeki izler ise mitoloji ve destanlar da aranmalıdır. Bu araştırmada; geyik-kurt, alpkartal-geyik; geyik- yılan mücadele sahnesi örnekleri ve bunların Türk kültür ve sanatındaki yeri sembolleriyle açıklamaya çalışılacaktır

AN EXAMINATION OF THE WORKS OF ART THAT BELONG TO VOLGA (IDIL)-BULGARIAN TURKS, HAVE REMAINED FROM THE EASTERN EUROPEAN TURKS AND ARE EXHIBITED IN THE STATE HERMITAGE MUSEUM

This study focuses on three silver dishes exhibited in the exhibition room no: 68-69 in the State Hermitage Museum. Various (Arabic, Hungarian) historical sources have revealed that Volga Bulgarians were specialized in jewelry and metal work and also did trading of them. Given the animal and human motifs and symbols in the silver dishes that belong to Volga Bulgarians, it can be said that they, in fact, date back to an earlier period rather than the period they were dated. The traces of this period should be sought in the mythology and legends. In this research, we will try to explain examples of deer-wolf, alp (warrior)-deer-wolf and deer-snake fight scenes and their place in Turkish culture and art along with their symbols