ÖZEL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARI PERSONEL ve ŞUBE SAYILARI: PANEL VERİ MODELİ YAKLAŞIMI

Türkiye bankacılık sektöründe, özellikle son dönemde çarpıcı bir şekilde artış eğilimi kazanan banka şube ve personel sayısı çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. İzlenen sayısal artışın ekonominin temel göstergelerinin izlediği seyrin paralelinde veya etkisinde olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmaya Türkiye‘nin özel sermayeli on mevduat bankası dahil edilmiştir. Zaman aralığı olarak ise 2002 yılı üçüncü çeyreği ile 2008 yılının ikinci çeyreği kullanılmıştır. Rassal etkili panel veri modelleri ile banka şube ve personel sayısı büyüklüklerinin ekonomik istikrarın temel göstergeleri ile ilişkisi araştırılmıştır.

PRIVATELY-OWNED DEPOSIT BANKS, BRANCHES AND EMPLOYEES: PANEL DATA MODEL APPROACH

The number of bank branches and personnel, which has especially lately a significant increase trend, in Turkish banking sector constitutes the subject of this study. It is examined whether the observed numerical increase is parallel to or affected by the patterns of basic economical indicators. Ten private equity commercial banks of Turkey are included to the study. The time interval is between the third quarter of 2002 and second quarter of 2008. The relationship between the extent of the number of bank branches and personnel, and the basic indicators of economical stability is examined with random effects panel data models