ORTAÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ BAŞARISINDA AİLENİN ROLÜ

Öğrencinin başarısı, öğrencinin bulunduğu okul, sınıf ve derse göre belirlenmiş sonuçlara ulaşmada göstermiş olduğu ilerlemedir. Ancak çağdaş anlamda başarı kavramının akademik başarı ile sınıflandırılamayacağı, bilgi ve beceri gibi bilişsel davranışlar kadar, ilgiler, kişilik özellikleri ve tutumlar gibi bilişsel olmayan davranışları da içerdiği görülmektedir. Aile katılımı, öğrencilerin okul başarısına etki eden en önemli etmenlerden biridir. Öğrencilerin okul başarısı sadece okulda öğretmen - öğrenci etkileşimi sonucunda gerçekleşmemektedir. Ebeveynler de çocuklarına okuldaki etkinlikleri tamamlayıcı nitelikte çok önemli katkılar sunabilirler. Bu çalışmada, öğrenci başarısı-aile tutumu arasındaki mevcut durum, iletişim kopukluğunun sebepleri ve öğrenci başarısına etki edeceğine inanılan bazı öneriler geliştirilmiştir.

THE ROLE OF FAMILIES IN THE ACHIEVEMENT OF STUDENTS AT SECONDARY EDUCATION

The achievement of a student is the progress the student makes in reaching the defined objectives in the school and the grade the student is and the courses she / he takes. However, it is evident that, in contemporary sense, the concept of achievement cannot be classified in terms of the academic success since it includes non-cognitive behaviors such as interests, personal qualities and attitudes as well as cognitive behaviors such as knowledge and skills. The student‘s achievement is mainly based on the contribution made by a family. The achievement of a student does not only occur as a result of a teacher-student interaction at school. The parents can make significant contributions to complete their children‘s school activities. In this study, the existing situations between the achievements of students, the attitudes of their families and the reasons of communication gap are investigated and some suggestions believed to have a positive effect on a student‘s success have been developed