NORVEÇ KRALI I. SİGURD (SİGURÐR)’UN XII. YÜZYILDA KUDÜS’E SEFERİ

Norveç kralı I. Sigurðr’un XII. yüzyılda Kudüs’e seferinin anlatıldığı bu çalışmada, kralın 1106/1107 yılında ülkesi Norveç’ten doğuya doğru hareketi, yolculuk güzergâhı ve tarihi ayrıntılı bir şekilde ele alınmış, deniz yoluyla gerçekleşen bu yolculuk sırasında ve sonrasında kralın ve adamlarının Kudüs’teki faaliyetlerine temas edilmiştir. Ayrıca Kral Sigurðr’un seferinin bir hac yolculuğu mu yoksa bir haçlı seferi faaliyeti mi olduğu anlatılmıştır. Son olarak, Kral Sigurðr’un Kudüs’e seferinin belki de en önemli kısmı olan Kudüs Kralı Baudouin de Boulogne’ye yardımcı olarak katıldığı Sayda kuşatmasına ve Kudüs Kralı’nın daha önce teşebbüs edip de ele geçiremediği Sayda’yı Norveçlilerin deniz yardımı sayesinde almasına değinilmiştir

THE EXPEDITION OF KİNG SİGURD I (SİGURÐR) OF NORWAY TO JERUSALEM IN THE XIITH CENTURY

In this study covering the expedition of King Sigurðr I of Norway to Jerusalem in the 12th century the king’s outset from his country Norway, to the East, expedition route and date are studied in detail. The king’s and his men’s activities during the expedition and in Jerusalem are also mentioned. Whether King Sigurðr’s expedion is a pilgrimage or a crusade is also described. Lastly Sidon Siege, probably the most important part of King Sigurðr’s expedition, which he joined in order to help Baudouin de Boulogne King of Jerusalem’s conquest of Sidon, which he failed to conquer previously, with the help Norwegian marine help is also described