MEHMET HİLMİ’NİN “YENİ ADIM GAZETESİ” NDE BATI TRAKYA TÜRKLERİ’NİN YENİ TÜRK ALFABESİ’NE GEÇMESİ İÇİN VERDİĞİ MÜCADELE

Mehmet Hilmi 1920’li yıllarda Batı Trakya Türkleri’ nin haklarını savunma rolünü üstlenmiş, bu uğurda gazeteler çıkarmış, gençlik teşkilatlarının kurulmasına öncülük etmiş aydın bir öğretmendir. Batı Trakya’daki Türklerin Türkiye’de gerçekleştirilen devrim hamlelerini takip etmesi, bunları alması ve özümsemesi gerektiğini savunan Mehmet Hilmi’ye göre esas olan millet aşkıdır ve aslında ilerlemeyle gelişme bunun neticesidir. Mücadelesini yürütürken Yunanlı yetkililerin engellemelerine maruz kaldığı gibi, bölgeye sığınmış kimi Yüzellilikler ile Türkiye firarilerinin etkisindeki muhafazakâr kesimin de muhalefetine maruz kalmıştır. Mehmet Hilmi aydınlanma yolunda Batı Trakya’da mücadele veren en önde gelen isimlerden biridir ve bölge Türkünün 1920’li yıllarda yaşadıklarını anlayabilmek için mutlaka O’nun kaleme aldığı yazılara bakmak gerekmektedir. Ne yazık ki çok genç, daha 29 yaşında hayata gözlerini yummuştur. Batı Trakya’da Yeni Türk Alfabesi’ne geçiş sürecinde yaşananlar, bölgede yeniliklere verilen tepkiyi, o dönem azınlığın sosyal yapısını ve Yunanlı yetkililerin gelişmelere yaklaşımını ortaya koyar niteliktedir

MEHMET HILMI’S STRUGGLE AT “YENI ADIM” NEWSPAPER FOR THE TRANSITION OF THE WESTERN THRACE TURKS TO THE NEW TURKISH ALPHABET

Mehmet Hilmi was an intellectual teacher who undertook the role of defending the rights of the Western Thrace Turks. He published newspapers and initiated the foundation of youth organisations. He defenced that the Western Thrace Turks must follow the revolution attacks of Turkey. According to Mehmet Hilmi the main principal is the love to nation, progress and development is a result of this love. During his action he faced obstructions from Greek Authorities also from the group “150’s” who were refuged to Greece and from the concervatives who were influenced from the Turkish refugees. Mehmet Hilmi is one of the leading names who fighted for the illumination of the Western Thrace Turks. For that reason by all means his articles must be studied in order to understand the life of the Western Thrace Turks at 1920’s. Unfortunately, he died at a very early age only 29 years old. The events at the Western Thrace during the transition to New Alphabet is identical. These events indicate the reaction to newness, the social statue of the minority and the approach of the Greek authorities to improvements.