LUDWIG VAN BEETHOVEN, 5. SENFONİ İKİNCİ BÖLÜM VİYOLONSEL PARTİSİ ÜZERİNE TEKNİK İNCELEME

Bu çalışmada hem senfonik repertuarın en önemli ve en çok seslendirilen eserlerinden olan hem de orkestra giriş sınavlarında sıklıkla istenen L. van Beethoven‘ın 5. Senfonisi‘nin ikinci bölümünün viyolonsel partisi teknik olarak incelenmiştir. Avrupa, A.B.D. ve Türkiye‘de yapılan orkestra giriş sınavları gözden geçirilerek en sık olarak senfoninin ikinci bölümünün yer aldığı görülmüştür. Bu çalışmada orkestra üyesi olmak isteyen viyolonselcilere bu partiyi tanıtmak, partinin ve pasajların nasıl çalışılması gerektiği hakkında bilgi vermek ve çalışma teknikleri önerileri getirmek amaçlanmıştır
Anahtar Kelimeler:

Viyolonsel, Orkestra, Sınav, Beethoven

TECHNICAL EXAMINATION OF LUDWIG VAN BEETHOVEN’S 5TH SYMPHONY’S TUTTI CELLO PART

The aim of this study is to introduce the second movement of L. van Beethoven‘s 5th Symphony to the cellists who wish to be members of the symphonic orchestras. After evaluating orchestral audition lists in Europe, Turkey and U.S.A. this piece was found to be the most frequently asked excerpt. This study will provide guidance on how to practice this particular movement which is frequently included in excerpts lists for symphonic orchestra auditions.