L.V. BEETHOVEN’NIN KEMAN-PİYANO SONATLARININ KEMAN ÇALMA TEKNİKLERİ AÇISINDAN GENEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

L.V. Beethoven’ın keman-piyano sonatları keman edebiyatının önemli ve güç sonatları arasında yer almaktadır. Legato, Spiccato, Trill, Oktav, Pizzicato, Detache, Arpej gibi sağ ve sol el tekniklerinin yanı sıra, nüansların elde edilmesi, entonasyon ve müzikalite açılarından kendine özgü güçlükler içermektedir. Tüm bu değişkenler eserin doğru ve etkili bir biçimde seslendirilebilmesi için önem taşımakta ayrıca keman sanatının gelişiminde eğitici özellikler içermektedir. Bu sonatların Beethoven’ın müziğine uygun bir şekilde seslendirilebilmesi için, söz konusu tekniklerin Beethoven’ın müzik anlayışı doğrultusunda incelenmesi ve çalma tekniklerinin doğru bir biçimde uygulanması önemlidir. Araştırmanın sonucunda bu yönde katkı sağlayacak bulgulara ulaşılmış gerekli önerilerde bulunulmuştur
Anahtar Kelimeler:

Beethoven, Sonat, Keman, Teknik, Legato

L.V. Beethoven’s piano and violin sonatas take place among the examples of hardest and the most important sonatas of violin literature. This sonatas have some own difficultiesby the point of Legato, Spiccato, Trill, Oktav, Pizzicato, Detache, Arpej, Entonation, müzikalite and getting differences, and they have an educational way .It is very important fort he violinists to practise the playing techniques in the correct style; to examine them to Beethoven’s musical ideas