KÜRESELLEŞMENİN SİYASAL ETKİLERİ, GÖÇ VE UKRAYNA-RUSYA KRİZİ

Küreselleşme, son dönemde en çok üzerinde tartışılan, araştırılan ve konuşulan konulardan birisidir. Eski dönemlerde de kendisini farklı şekillerde gösteren küreselleşme, yeni dünya düzeni temellerinin atıldığı 1980’li yıllardan sonra serbest piyasa ekonomisine dayalı kapitalist sistemin yumuşatılarak piyasaya sürüldüğü bir kavram haline dönüşmüştür. Başlangıçta daha iyi bir gelecek vaadiyle tanıtılan küreselleşme hakkında, toplumsal adaletsizliği ve eşitsizliği getirdiği gerekçesi ile karşı çıkanlar olduğu gibi, ekonomik ve kültürel hayata katkısı olduğu gerekçesi ile savunanların olduğu da görülmektedir. Yaşanan dünya savaşlarının ardından petrol ve doğal gazın öneminin daha iyi anlaşılması sonucu, küreselleşmenin siyasal etkileri kendisini daha fazla hissettirmiş ve yenidünya düzenin kurulmasında önemli bir faktör haline gelmiştir. Küreselleşmenin siyasal etkileri, petrol ve doğal gaz bakımından dünyanın önemli rezervlerine sahip Orta Doğu’da karışıklıkların ve savaşların çıkmasına zemin hazırlayarak, birçok ülkenin rejimlerinin ve sınırlarının değişmesine pek çok insanın mülteci konumuna gelmesine kadar kendisini hissettirmiştir. Ayrıca küreselleşmenin siyasal etkilerini oluşturan aktörler yapmış oldukları politikalarla, dolaylı da olsa Ukrayna-Rusya krizinin oluşmasına katkı sağlamışlardır

POLITIC EFECT OF GLOBALIZATION AND RUSSIA-UKRAINE CRISIS

Nowadays one of the most discussed, researched and spoken topics is Globalization. In the former period globalization showed itself in different ways, but after the basis of the new world order 1980s it has become a concept that the capitalist system based on free market economy softened and launched in the market. Although, globalization originally introduced with the promise of a better future, it has seen that while some people opposed it as it brought social injustice and inequality, the others defended because of its contribution to the economic and cultural life. After World War II as a result of a better understanding of the importance of oil and natural gas, political effects of globalization felt itself more and it has become an important factor in the establishment of the new world order. The political effects of the Globalization has caused to the changing of the regime and boundaries in many countries and led the people become refugees by preparing the reserves in terms of oil and natural gas. Also albeit indirectly, the actors who constitute the political effects of globalization have contributed to the formation of the Ukrainian-Russian crisis with their policies