KÜRESEL ADALETİN UYGULANMASI: JOHN RAWLS’ UN DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNE BİR YORUM

Bu makalenin amacı küresel adalet kavramının uluslararası ilişkiler açısından olasılığını incelemektir. Dolayısıyla, John Rawls’un küresel adalet kavramı üzerine geliştirdiği iddialarının, liberal olan ve olmayan toplumlar için uygulanabilirliği tartışılacaktır. Öte yandan, Halkların Yasası adlı kitabıyla John Rawls’un uluslararası ilişkiler teorisine katkısı yorumlanmış olacaktır

THE FEASIBILITY OF GLOBAL JUSTICE: A DISCUSSION ON JOHN RAWLS’ IDEAS

This paper aims at examining the probability of justice in global context. It can be argued that the Rawlsian argument on global justice might be so optimistic with regard to both internal and external dynamics of liberal societies. Yet it is a well-known fact that Rawlsian categorization in his book called The Law of Peoples merits to be mentioned in order to improve the global justice. Key Words: Global justice, International relations, Liberalism, Dictatorships