KLASİK GİTARDA SOL EL TEKNİKLERİ

Bu çalışmada, gitar enstrümanında sol el teknikleri ve günümüzde gelişen kullanımları incelenmiştir. Gitar enstrümanı çok geniş bir aileden gelmektedir. Bu geniş aile, telli enstrümanlarda gelişen teknik çeşitliliğin en temel sebebidir. Aile çeşitliliğinin yanı sıra, yeni teknikler geliştirilmesinde bir başka etken de gitar enstrümanında daha geniş kapasiteli eserler yorumlayabilme amacıdır. Gitar müziğinin ilerlemesi, yazıda kullanılan aralıkları genişletme ihtiyacı ve partilerin çoğaltılması çalma tekniklerinin de gelişmesine ve ilerlemesine neden olmuştur. Günümüzde kullanılan teknikler, uygulama şekilleri itibariyle bugün ileri düzey ustalık derslerine, çeşitli konferans ve sempozyumlara konu olmaktadır. Bu çalışma sol el teknikleri ve günümüz kullanımlarını, yazar tarafından seçilmiş çeşitli dönemlerden eserlerin teknik kesitleri üzerinde incelemektedir. Çalışma kesitlere önerilen duateler ve uygulamalı açıklamalar ile teknikleri ve çözümlerini sunarak, klasik gitarda sol el tekniklerini ulaşılır hale getirmeyi amaçlamaktadır

CLASSICAL GUITAR LEFT HAND TECHNIQUES

In this study, the left hand techniques of classical guitar instrument and the present development in use of these techniques are reviewed. Guitar instrument belongs to a very expansive family. The development of technical variety in plugged instruments based on this expansiveness. Besides the variety of families, another affect on the technical development is to perform pieces, extended in capacity. The improvement of guitar music, by the will to use more open intervals and increasing of sections, lead to evolve advanced techniques. The techniques used today, are the subjects of advanced masterclasses, conferences and symposiums as of the ways of appliance. This study examines left hand techniques and the present uses, on the technical parts of the pieces from several periods which are selected by the author. The study aims left hand techniques on classical guitar to be attainable by suggesting fingerings on sections and with practical explanations