KISA METİNLERDE DİLSEL YÖNLENDİRMELERİ BULMAYA YÖNELİK DERS UYGULAMASI

Yönlendirme, toplumu belli bir yöne ve davranışa yöneltmede kullanılan bir tekniktir. Gazete, televizyon ve günlük karşılıklı sohbetler olmak üzere hemen her alanda ortaya çıkan yönlendirmeye birçok edebi türde olduğu gibi kısa metinlerde de rastlanmaktadır. Kısa öykü ve okuma öyküleri yazarları, gerek kendi ideolojik bakış açılarını benimsetmek, gerekse toplumsal davranışları, yöneticilerin tutumlarını eleştirmek amacıyla bu metinleri bir araç olarak kullanmış ve okuyucu üzerinde bir etki bırakmaya çalışmışlardır. Bu çalışmada Alman yazar Wolfgang Borchert’in “Okuma Kitabı Öyküleri” adlı eserinden bir öykü üzerinde durulacak ve öykünün içerdiği dilsel yönlendirmelerin öğrenciler tarafından bulunmasına yönelik uygulamalı bir ders taslağı üzerinde çalışılacaktır

A CLASSROOM IMPLEMENTATION TO FIND OUT THE LINGUISTIC MANIPULATIONS IN THE SHORT TEXT

Manipulation is a technique to be used directing society towards a particular thing and behaviour. This is a very common implication particularly in daily newspapers, daily speech, and also many kinds of literary works; this is therefore available within the short texts. This technique has been used as a tool by short story and reading storywriters in order to convey their ideological opinion to criticise society’s behaviour and decision makers’ attitude, and also to leave impact on readers. This study focused on a story entitled “Lesebuchgeschichten” written by Wolfgang Borchert who is a German author, and attempted to develop a classroom implementation draft based on evaluation of linguistic manipulation in the stories according to students’ opinions

Sayfa 2.0295760631561 Saniyede Yüklendi