KIRKLARELİ AĞZINDAKİ DEYİMLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

Öz Dilimizin sözvarlığı içinde mühim bir yere sahip olan deyimler, anlatıma canlılık veakıcılık katan, az sözle çok şey anlatmaya yarayan, özlü ve kalıplaşmışsözlerdir. Türk dili de deyim olarak diğer dillere göre oldukça zengindir. Buçalışmamızda, Kırklareli ağzı üzerine yapılan tezlerden, kendi derlediğimizmetinlerden, Derleme Sözlüğü’nden alınan deyimler, köken, söz dizimi, ve anlambakımından incelenmiştir.   

Kaynakça

Aksoy, Ömer Asım, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 1-2, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 1991.

Atıcı, Dilek, Kofçaz Ağzı (İnceleme-Metinler-Sözlük), Sosyal Bilimler Enst., Türk Dili ve Edebiyatı ABD, Türk Dili Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 2016. (KOF)

Demiray, Gizem, “Kırklareli Pınarhisar Merkez İlçesi Ve Köyleri Ağız İncelemesi”, Trakya Üniversitesi, Sos. Bil. Enst., Türk Dili ve Edebiyatı ABD, Türk Dili Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 2008. (PINGD)

Elçin, Şükrü, Halk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara, 1993.

Güleç, Hamdi, Türk Halk Edebiyatı, Kriter Yayınları, İstanbul, 2011.

Hünerli, Bülent, Babaeski Merkez İlçe “Kırklareli Babaeski Merkez İlçesi ve Köyleri Ağız İncelemesi”, Trakya Üniversitesi, Sos. Bil. Enst., Türk Dili ve Edebiyatı ABD, Türk Dili Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 2006. (BMİBH)

Işıktekin, Elif, “Kırklareli Vize İlçesi Akıncılar Köyü Ağzının Ses Özelliklerinin İncelenmesi”, Trakya Üniversitesi, Fen-Edeb. Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Böl., Bitirme Ödevi, Edirne, 2016. (AKVİZ)

Kaçalin, Mustafa (Yay. Haz.), Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler, TDK Yayınları, Ankara, 2016.

Karaağaç, Günay, Türkçenin Söz Dizimi, Kesit Yayınları, İstanbul, 2011

Kırıkçı, Özlem, Babaeski Köyleri Ağız Çalışması, Trakya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edeb. Böl. Bitirme Ödevi, Edirne. (BKŞÇ)

Kırklareli 2000, Kırklareli Valiliği. (Krk2000)

Mandalı, Mustafa, Kırklareli İli Pınarhisar İlçesi Folklorundan Derlemeler, Trakya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edeb. Böl. Bitirme Tezi, 1995. (KPİFD)

Muslu, Coşkun, “Vize Yöresinin Ağız Özellikleri”. Trakya Üniversitesi, Fen-Edeb. Fakültesi, Bitirme Tezi, 2007. (VYAÖ)

Özkaya, Hakkı, Kırklareli İli Ağızları Söz Varlığı, Trakya Üniversitesi, Sos. Bil. Enst., Türk Dili ve Edebiyatı ABD, Türk Dili Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 1990. (KrkİS ; KrkİS/DeS)

Şanlı, Cevdet, Kırklareli İli Merkez İlçe Köyleri Ağızları, Trakya Üniversitesi, Sos. Bil. Enst., Türk Dili ve Edebiyatı ABD, Türk Dili Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 1990. (KrkMİ)

Türkçe Sözlük I, TDK Yayınları, Ankara, 1998.

www. kirklarelienvanteri.gov.tr (KKVE)