KEMANDA 20.YÜZYIL VİBRATO KULLANIMI

Günümüzde, öğretimi ve icrası açısından önemli bir teknik olan vibrato, tarih boyunca zor ve karmaşık bir süreç geçirmiştir. Keman icrasında ve eğitiminde, kullanımı gittikçe netleşen ve önem kazanan vibrato, bu araştırmada literatür tarama yöntemi kullanılarak; tarihsel açıdan, pedagojideki gelişmi açısından, icra açısından, nota üzerindeki gösterimi açısından ve fizik bilimi araştırmaları açısından ele alınmıştır. Araştırma sonucunda; 16., 17. ve 18. yüzyıllarda “vibrato” nun pek tercih edilmediği görülmüştür. 19. yüzyılın, hem önceki yüzyıllardan etkilendiği hem de 20. yüzyıla bir köprü niteliğinde olduğu, 20. yüzyılın sonlarına doğru ise eski yüzyıllara göre kullanımının büyük ölçüde arttığı fakat 21. yüzyıla yaklaştıkça kullanımının bazı gruplar tarafından tercih edilmediği görülmüştür
Anahtar Kelimeler:

Vibrato, keman, tarih, pedagoji

USE OF VIBRATO FOR VIOLIN IN THE 20TH CENTURY

Nowadays, vibrato, which is an important technique in terms of teaching and performing, had a difficult and complicated process throghout the history. In violin performance and training, vibrato, whose use has increasingly become important and clear, has discussed, in this research, by using literature review in terms of history, development of pedagogy, performance, musical notation and physical science. The result of this research shows that in 16th, 17th,18th centuries, vibrato was not preferable technique, In the 19th century, vibrato was both affected by the previous centuries and played a role as a bridge to the 20th century. Towards the end of the 20th century, use of vibrato has increased radically, however approaching the 21th century, it has not been prefered by certain groups