IRAK TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE ŞART CÜMLELERİ

Türkçenin tarihî dönemlerinde ve bugünkü Türk lehçe ve şivelerinde de kullanılan şartlı birleşik cümleler, Türkçenin temel birleşik cümlelerinden biridir. Şart cümleleri, Irak Türkmen Türkçesinde de zengin bir kullanım özelliğine sahiptir. Bu çalışmada şart cümleleri, kuruluş ve ifade özellikleri bakımından sınıflandırılarak verilecektir

CONDITIONAL SENTENCES IN IRAQI TURKMAN DIALECT

Compound conditional sentences are one of essential sentence kind in Turkish. As well in today’s Turkic language and dialects or in the historical prespective of the Turkish language. Iraqi Turkman dialect also has an important usage. In this study will be given a general panoroma of the conditional sentences as structure and expression