İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENMEKTE OLAN ÜST SEVİYEDEKİ SINIFLARDA ROMAN ÖĞRETİMİ

Bu çalışmanın amacı İngilizcenin yabancı dil olarak öğretildiği öğrenim kurumlarında genel olarak edebiyat dersinin nasıl öğretileceği ve özellikle edebiyatın bir dalı olan romanın nasıl öğretileceği konusunu tartışmaktır. Bu bağlamda, öncelikle çalışma hakkında gerekli ön bilgiler, çalışmanın amacı ve kapsamı verilecektir. Daha sonra ise, yazılı bir eserde söyleyiş tarzının önemine değinilecektir. Öğrencilerin, bir romanı değerlendirirken yazarın kullandığı bazı söyleyiş tarzlarını bilmeleri gerektiği vurgulanacaktır. Ayrıca romanın bir yapısı olduğu ve romanı okumadan önce bu yapının öğrenilmesi ve onun ışığında bir değerlendirme yapılmasının gerekli olduğunun önemi üzerinde durulacaktır. Sonuç olarak ise, bir roman seçilerek yabancı dil dersinde nasıl incelenmesi gerektiği pratik olarak verilecektir

TEACHING NOVEL IN ADVANCED EFL CLASSES

The aim of this study is to discuss how to teach literature in EFL classes in general and how to teach a novel in particular. First of all, I will mention about the background to the study as well as the aim and the scope. Secondly, I will touch on language competence and literary competence. Then, It will be given the importance of style. I discuss students should know the style which is used by a writer to evaluate a work of art. It will be reviewed about the structure of the novel. Since the aim of this work is to show how to study a novel, we should learn the structure of it before evaluating the novel. Finally, It will be explained how to teach a novel in practice