İNGİLİZCE DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE HABER NİTELİKLİ MAKALE KULLANIMI

Yabancı dil öğretmenleri, dilbilgisi dersini özgün metinler içerisinde yer alan dilbilgisinden çok, ders kitaplarını temel alarak işlemektedir. Ders kitaplarındaki yapı odaklı anlatım, anlam ve akıcılığı ikinci plana itebilmektedir. İngiliz Dili Eğitimi programında yer alan birinci sınıf öğrencilerinden oluşan bu çalışmada, çoğunluğunu İngiliz ve Amerikan gazete haberlerinin oluşturduğu özgün metinlere dayalı dilbilgisi dersi işleyişi üzerinde durulacaktır. Bu çalışmada, katılımcılar, odak noktası olarak geleneksel ders kitaplarının yerine, dönem başında planlanan özgün kaynaklar içerisinden metinlerini seçip o dersin hedef yapısını bu metinler içerisinde bireysel olarak çalışmışlardır. Sonrasında, katılımcılara mevcut deneyimleri hakkındaki görüşlerini ortaya çıkarmayı hedefleyen açık uçlu bir anket verilmiş ve onlarla birebir görüşmeler yapılmıştır. Belirtilen iki veri kümesinin içerik analizi yapılıp, ortak temalar çıkartılmıştır. Bulgular, İngilizce ve diğer yabancı dillerin dilbilgisi öğretimi çerçevesinde tartışılmıştır

UTILIZATION OF NEWS ARTICLES IN ENGLISH GRAMMAR TEACHING

Most teachers teach grammar in EFL context as was recommended in textbooks with little relevance to the grammar employed in authentic texts. By focusing purely on form, meaning is neglected. This study was conducted with freshmen students from the ELT Department of Cukurova University in Turkey taking grammar classes by utilising articles from both American and British news sources. Instead of conventional textbooks as a main focus, participants chose their texts from such sources prior to scheduled classes, and during sessions, individuals worked on texts highlighting structural points in the syllabus. Later, they were administered an open-ended questionnaire eliciting their views about current experience. An interview was held to tally views expressed in writing. Both sets of data were analysed; common points identified, and elaborated on presenting detailed evolvement of this process. The study has implications to English grammar teaching in specific and teaching of grammar of other languages in general

Sayfa 0.93887090682983 Saniyede Yüklendi