İKTİSAT İLE COĞRAFYA BİLİMLERİNİN MEKAN KAVRAMI ÜZERİNDEN BİRLEŞMELERİ: TARİHSEL BİR YAKLAŞIM

Bu makale, Avrupa'da Rönesans döneminden günümüze değin geçen süre içinde, ekonomistler ve coğrafya bilimcilerinin nihayet nasıl bir yol izleyip biraraya gelerek ekonomik olayları mekân kavramı üzerinden coğrafi özelliklere dayandırarak belirlemeye başladığını analiz etmektedir. Bu birleşmenin altında yatan gerçek, sosyal bilim dallarının aslında hiçbir zaman tek tek ve biribirlerinden bağımsız olarak ele alınamayacaklarıdır: Ekonomi, siyaset bilimi, siyasi ekonomi, antropoloji, sosyoloji, psikoloji ve sanat , esasen coğrafya ve tarih bilimlerinden ayrılamazlar. Ayrıca, fizik, kimya, biyoloji, astronomi, hatta matematik ve istatistik dahi bu büyük çerçevede yer almaktadırlar. Sonuçta bugün, sosyal bilimlerdeki bu sentez açısı dolayısıyla, Paul Krugman'ı izleyerek Yeni Ekonomik Coğrafya bilimi ortaya çıkmıştır.

UNION OF ECONOMICS WITH GEOGRAPHY BASED ON THE CONCEPT OF LOCATION: A HISTORICAL PERSPECTIVE

This paper lays down the path from the period of the European Renaissance until the present time of how economists and geographers finally came together in their pursuit of explaining economic phenomenon taking into account geographical features based on the concept of location. Underlying this path is the fact that social sciences cannot be taken one by one and independently from each other: One cannot separate economics, political science, political economy, anthropology, sociology, psychology and arts from geography and history. Moreover, physics, chemistry, biology, astronomy as well as mathematics and statistics also interact with this big picture. It is due to this synthesis aspect that today as a result, following Paul Krugman, the New Economic Geography emerged as an hybrid field