GLOBAL KRİZ GÖLGESİNDE DÖNÜŞÜM YÖNETİMİ (TURNAROUND MANAGEMENT) VE KRİZ DÖNEMİ FİNANSAL YÖNETİMDE MOODY’S ANALITICS’İN EDF (EXPECTED DEFAULT FREQUENCY) MODEL YAKLAŞIMI

Global kriz ve bunun kurumsal firmalar üzerindeki yeniden yapılanma ve radikal dönüşüm gerektiren etkileri bugün hala geçerliliğini sürdürmektedir. Ancak, Türkiye’de bile birçok şirket satın alma rekorlarının yaşandığı günümüzde, konuya “satın alınan şirket” açısından bakıldığında durumun gözükenden oldukça farklı olduğu anlaşılmaktadır. 2011 yılı sonu itibariyle tam 241 adet şirket birleşmesi ve satın almanın değeri yaklaşık 15 milyar Türk lirasını bulmaktadır. Analizimizin ana temasını; yaklaşık 15 milyar TL tutarındaki değerin nasıl korunabileceği konusu oluşturmaktadır. Bu korunma ve hatta değer artırımına uluslararası jargonda “Turnaround Management” yani “Dönüşüm Yönetimi” adı verilmektedir. Bu makalede amacımız bu konuya yoğunlaşmak ve bu değerin korunmasına yönelik yaklaşımları analiz etmektir. Analizimiz üç bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde Dönüşüm Yönetim Konsept’ini ve finans yönetiminin hangi rolleri üstlendiği, İkinci bölümde ise Dönüşüm Yönetimi’nin öncesinde bizim için önemli olan erken uyarı sinyallerinin neler olabileceği ve bu çerçevede Moody’s Analytics modelleri ile enstrümanları detaylı olarak analiz edilecektir. Son bölümde de Dönüşüm Konsepti’nin hazırlanması ve uygulanması konusu tartışılacaktır

TURNAROUND MANAGEMENT IN THE WAKE OF GLOBAL CRISIS AND THE IMPLEMENTATION OF MOODY’S ANALYTICS EDF (EXPECTED DEFAULT FREQUENCY) MODEL APPROACH IN THE FINANCIAL MANAGEMENT DURING TURBULENT TIMES

The global crisis and its implications, requiring restructuring and radically transformation of the corporate firms still holds good. On the other hand, while many record increases are observed in terms of the firm takeovers even in Turkey, the situation is comprehended to be very different from the apparent, when we approach the topic from the point of view of the “purchased firm”. By the end of 2011, the amount of 241 mergers and takeover is worth of approximately 15 billion Turkish Liras. The main theme of our analysis is established on how to secure the value of approximately 15 billion Turkish Liras. The “reestablishment operation” of this security and also the augmentation of value are called “Turnaround Management” in the international jargon. We aim to focus on this topic and analyze the approaches relevant to the protection of this value in our paper. Our analysis consists of three parts: In the first part, we analyze the Turnaround Management and the roles undertaken by the financial management. In the second part we will be elaborating what might be the important early warning signals before the Turnaround Management for us and the Moody’s Analytics Models and its instruments in this framework in detail. In the last part, we discuss the preparation of the Turnaround Concept and its implementation