GİTARDA SAĞ EL TEKNİĞİ VE EKOLLER

Bu çalışmada gitar enstrümanında çok önemli bir yere sahip olan sağ el tutuş tekniklerinin günümüz gitar tekniğine yansımaları incelenmiştir. Gitar enstrümanı çok kapsamlı bir tarihe sahip olduğu gibi çok geniş bir aileden gelmektedir. Tarihe, döneme, yerel kültür ve özelliklere göre şekillenen bu enstrümanlar yapısal olarak pek çok çeşitlilik göstermişlerdir. Çeşitliliğin sebep olduğu gövde genişliği, tel sayısı, klavye genişliği, tel çeşitliliği, tel aralıkları, tel uzunlukları, perde sayısı ve perde mesafesi gibi zaman içinde pek çok değişken ortaya çıkmıştır. Bu değişkenler her enstrümanla yeni tekniklerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.Enstrümanın tarihi birikimi bugün de pek çok ekolün ve tekniğin buluşmasıyla büyük bir zenginlik göstermektedir. Bu çalışmanın amacı bütün bu birikimlerin sonunda gelinen noktada sağ el tutuş tekniğinde dünyada gelinen noktaya ışık tutmaktır

GUITAR RIGHT HAND TECHNIQUE AND SCHOOL OF PERFORMANCES FOR GUITAR PLAYING

In this study, right hand techniques which has a very important role in guitar playing techniques and the todays aspects of these techniques are examined.The guitar enstrument has an extensive history as is has a wide family. Forming with history, era, local cultures and specialities, these enstrumants showed many structural varieties. Due to that variety, many variants occured like, width of the soundboard, number of strings, width of the fingerboard, string variations, string distances, string lengths, fret numbers and distances. These variants caused new techniques to come up for every enstrument. The historical sources of the enstrument shows wide substance with the meeting of schools of performances of guitar and techniques. The aim to that study is to lighten the point world came today on right hand techniques as a result of these sources