ET: LUCIAN FREUD

Lucian Freud, sanatta büyük değişimlerin ve arayışların olduğu bir dönemde, 20. yüzyıl sanatın içerisinde adından söz ettirmiş önemli bir sanatçı olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek Birleşik Krallık gerekse Birleşik Devletler’de görülen modern akımlardan ayrı olarak özgün ve kişisel bir anlatım dili oluşturan sanatçı özellikle portre alanındaki çalışmalarıyla çağımıza damga vurmayı başarabilmiştir. Bu çalışmalarda geçirdiği serüveni ve gelişimi gözlerken, sanatçının bedeni yorumlayışı ve anlam beden arasındaki ilişkileri kurgulamasını yakından takip etme fırsatı buluyoruz. Freud, sanatının ilk dönemi olan 1940’larda çağın sanatını temkinli olarak takip eder, 1950’ler boyunca bağlam ve plastik değerler temelinde arayışlarını sürdürür ve 1960’ların başından itibaren tamamen kendine özgü bir sanatsal dile kavuşur. Ruhun ve zamanın izini bedende kurguladığı yeni bir yoldur bu. Beden ve ruh aynı oranda çıplaktır bu çalışmalarda. “Et”, yaşamın bir parçası olarak değerlenir ve kendi kendini ifade eder. Bu anlam yüklü etler izleyicide boşluk bırakmaz. Bizim bedende görmek istediğimiz değil Freud’un göstermek istediğiyle yönlenir algımız. Bütün şiddeti ile figür kendisini izleyiciye ayrı bir şey olarak dayatır ve izleyici ile girdiği bu mücadeleden galip çıkar. Bu mücadelenin kazananı sadece figür değildir. Aklının ve sabrının, takıntı derecesinde, kararlı ifadeleriyle yarattığı sanatı ile Lucian Freud’ta hem kendi yüzyılının hem de içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli isimlerinden biri haline gelir

FLESH: LUCIAN FREUD

Lucian Freud, lived in a period of great changes and pursuits on art, made a name in twentieth art era. Separated from modern trends seen both United Kingdom and as well as U.S., artist, especially on portrait works, by forming a personal expressive language, marked on our age. While we are observing his art adventure and devolopment on these portraits, we follow closely the artists interpretation on body and building relations between body and sense. Artist, in 1940s, by following the art styleof the age, while continuing for new styles during 1950s, with the early 1960s he got a individual style. This is a new way that he figure out to build the sign of spirit and time on body. On these works, body and spirit both naked at the same rate. With these works, flesh is valued as a part of a life and expresses itself. Fleshes, full of sense, leave no gaps in the audience. Not that we want to see on body, our perception is oriantated by what Freud wants to show. Figure enforces itself as a separate individual and wins the challenge against the audience. The winner of this challenge is not only the figure. Art he created with the hard expressions of mind and patience, Lucian Freud became a one of the most important name in his century and both in 21st century