DON KİŞOT, BİR ŞÖVALYE ÜZERİNE FANTASTİK ÇEŞİTLEMELER (OP.35)

“…Müzikte bir bardak birayı öyle doğru ve net bir şekilde belirtmek istiyorum ki her dinleyici bunun Pilsner mi yoksa Kulmbacher mi olduğunu anlayabilmeli…”**Dünyaca ünlü besteci ve orkestra şefi Richard Strauss’a ait olan bu sözden de anlaşılacağı gibi uzun yıllar boyunca aldığı eğitim ve yaptığı birçok araştırma, kendisine özgü bir müzik dili oluşturmasına olanak sağlamıştır. Bu çalışmada, Richard Strauss ve en gözde eserlerinden biri olan; Miguel de Cervantes’in romanından esinlenerek yazmış bulunduğu “Don Kişot, Bir Şövalye Üzerine Fantastik Çeşitlemeler Op.35” isimli çalışması hakkında genel bilgi ve yaratmış olduğu çağdaş formdaki müziği anlatılmaya çalışılmıştır

DON QUIXOTE, FANTASTIC VARIATIONS ON A THEME NIGHTLY CHARACTER OP.35

“…I want to be able to depict in music a glass of beer so accurately that every listener can tell whether it is a Pilsner or a Kulmbacher…” As it is understood from this quotation which belongs to the worldwide known composer and maestro Richard Strauss, the education that he received for many years and a number of studies he conducted gave him an opportunity to create an original musical language. In this study, it was attemped to give a general information about Richard Strauss and one of his most popular works, namely “Don Quixote, Fantastic Variations on a Theme of Knightly Character Op.35” inspired by the novel of Miguel de Cervantes’s, and to explain the music in a contemporary form that he created