DIŞGÖÇ YAZININDA KİMLİK ARAYIŞININ İZLERİ

Bu çalışmada Almanya’ya işçi alımı ile yerleşen Türklerin Almanya’ya ilk gidişlerinden, seksenli yıllardaki sosyo-ekonomik durumdan, birinci ve ikinci kuşağın yaşadıkları çeşitli uyum sorunlarından ve bunlara sebep olan etkenlerden bahsedilmiştir. Çalışmada seksenli yıllarda ortaya çıkan ya da ikinci kuşak olarak adlandırılan kuşağın yazdığı eserlerdeki kimlik arayışını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Seksenli yıllarda küçük yaşlarda Almanya’ya gelmiş ya da orada doğmuş olanların oluşturduğu ikinci kuşağın içinde bulunduğu bu kimlik arayışını örneklendirmek amacıyla Alev Tekinay’ın “Dazwischen” ve İsmet Elçi’nin “Sinan ohne Land oder Memo, mein Vater” eserleri seçilmiştir

THE INFLUENCES OF THE IDENTITYSEARCH ON IMMIGRATION LITERATUR

In this article, it is referred to the first departure of Turks through labor agreement in Germany, socio-economic situation in the eighties, integration problems that the first and second generation encountered and the factors which cause this situation. It is aimed in the article to reveal identity seek in Works written by second generation. Alev Tekinay’s work “Dazwischen” and İsmet Elçin’s work “Sinan ohne Land oder Memo, mein Vater” have been chosen to illustrate the identity seek of the second generation, which is generated by people coming to Germany in a young age or coming to earth there