DAVRANIŞ EKONOMİSİ VE NÖRO-FİNANS

Giderek artan negatif küreselleşme ve neo-liberalizmin merkeze koyduğu bireycilik, maksimum kar anlayışı ve hala bir çare bulunamayan 2008’deki mali ve ekonomik kriz. Başta ABD ve Avrupa olmak üzere yeryüzünde çok ciddi tepkilere ve psikolojik faktörlere etki etmiştir. Bu gelişmeler ekonomi teorilerindeki paradigmayı değiştirecektir. Yeni ekonomi ve finansal kararlarda, hadisenin davranışsal, psikolojik ve nörolojik tarafının önemini daha da artıracaktır. Kısaca ekonomi biliminin çehresi 21. yüzyılın ilk çeyreğinde önemli ölçüde değişecek gibi görünüyor

BEHAVIORAL ECONOMICS AND NEURO-FINANCE

Ever-increasing negative globalization and individualism that neoliberalism produced, maximum profit comprehension and the economic crises in 2008 that could not be obviated. It affected some very serious reactions and psychological factors in the world starting with USA and Europe. These progresses will change the paradigms in economy theories. This will increase the importance of the behavioral, psychological and neurological parts of the case in economy and financial decisions. Briefly, it seems like the countenance of the economy science will change dramatically in the first quarter of 21stcentury

Sayfa 1.5324008464813 Saniyede Yüklendi