CEP TELEFONU PAKET TERCİHLERİ VE FİYAT ESNEKLİĞİNİN ANALİZİ

Konjoint analizi, sunulacak ürünün bütün özelliklerini içeren kombinasyonları oluşturarak müşteri taleplerinin belirlenmesinde uygulanan bir analiz yöntemidir. Araştırmalarda konjoint analizinin kullanılması birçok özelliği olan bir hizmetin, tercihi nasıl etkilediğinin görülmesini sağlamakta ve karar alma aşamasını kolaylaştırmaktadır. Böylelikle müşteriler kendilerine en uygun tercihi birçok alternatif arasından seçebilmektedirler. Bu nedenle bu çalışmanın uygulaması pazarlama araştırmalarında oldukça sık kullanılan ve çok değişkenli istatistiksel yöntemler arasında yer alan konjoint analizi ile yapılmıştır. Çalışmada öncelikle konjoint analizi ve teorik yapısı hakkında genel bilgi verildikten sonra, 300 kişiyle yapılan bir anket çalışmasının verileri kullanılarak cep telefonu kullanıcılarının kullandıkları operatörlerinin hangi tarifede olmasını istedikleri belirlenmeye çalışılmıştır.

CUSTOMERS’ MOBILE PHONE PACKAGE CHOICE AND PRICE FLEXIBILITY TESTE WITH CONJOINT ANALYSIS

Conjoint analysis, will be presented with all the features of the product by creating combinations are effective in determining customer demands. Conjoint analysis is used, how to affect the choice of a service which is seen to provide many features and facilitates decision making stage. Thus, customers can choose the most appropriate choice from among many alternatives. Therefore, this study is quite commonly used in marketing research in recent years and the conjoint analysis of multivariate statistical techniques are discussed. Conjoint analysis and theoretical study on the structure of the general information given in the introduction. In practice, the levels of the variables are shown. Accordingly, operators of mobile phones used by the people participating in the survey identified what they want to use package