BALKAN SAVAŞLARINDA EDİRNE'NİN İŞGALİ VE GERİ ALINIŞININ RUS GAZETELERİNE YANSIMASI

1908 Bosna-Hersek krizini kendi siyasi tahakkümüne çevirmek isteyen Rusya, 1908-1912 yılları arasında bölge üzerinde değişik siyasi birlikler kurmaya çalışmış, bu yönde Balkanlarda birliğe değil de, bölge halklarını daha çok ayrımcılığa yönelten bir tutum sergilemiştir. Bilhassa Balkan Ortodoks ve Slav halklarını Osmanlı Devleti aleyhinde bir birlik oluşturması için destekleyen Rusya, bu fikrinde başarılı olmuş, Birinci Dünya Savaşı’nın provası olarak da görülen Balkan Savaşlarının fitilini ateşlemiştir. Balkan Savaşları sırasında Rus gazete ve dergilerinde Balkan Ortodoks ve Slavlarına her türlü maddi ve manevi yardımın yapılması yönünde yazılar kaleme alınmıştır. Rus gazeteler Novoe vremya, Peterburgskaya gazeta, Moskovskie (Moskovskiya) vedemosti, Peterburgskie (Peterburgskiya) vedemosti, Den gibi önemli gazeteler, Balkan Savaşları devam ederken yazıların yanında karikatürlere de sütunlarında yer vermişlerdir. 26 Mart 1913’te Edirne’nin düşmesi Rus gazetelerinde bayram havası estirmiştir. Diğer yönden I. Balkan Savaşları sonrası Balkan Ortodoks ve Slav devletlerinin kendi aralarında anlaşmazlığa düşmesi Rusya’nın iki asırdır hayal ettiği ve gerçekleşmesi için Avrupalı devletlerle savaşı dahi göze aldığı Balkan Birliği çökmüştür. II. Balkan Savaşı’nı iyi değerlendiren Türkiye’nin (Rus gazetelerinde bu şekilde geçtiği için Osmanlı Devleti ifadesi kullanılmamıştır) Edirne’yi geri alması, Rus gazetelerinin matem havasına bürünmesine sebep olmuştur. Çalışmada zikredilen bu yayın organlarının, Edirne’nin işgalini ve Türkiye’nin Edirne’yi geri alışını okuyucularına karikatürler yoluyla nasıl değerlendirdiği üzerinde durulacaktır

THE REFLECTIONS OF OCCUPATION AND WITHDRAWAL OF EDIRNE TO RUSSIAN NEWSPAPERS IN BALKAN WARS

Russia that wanted to result to the 1908 Bosnia-Herzegovina crisis for its own political domination tried to establish different political unity on the region between the years 1908-1912. In this goal, it attituded that led to more discrimination to the region peoples, not in the Balkan unity. Russia supporting the Balkan Orthodox and Slavic peoples to form a union againt the Ottoman Empire achieved in this idea and caused the Balkan wars that was seen as proof of Great War. In the Russian magazine and newspapers, the articles were written in terms of making all kinds of material and spiritual assistance to the Balkan Orthodox and Slavic peoples during Balkan wars. Important Russian newspapers like Novoe Vremya, Peterburgskaya Gazeta, Moskovskie (Moskovskiya) Vedemosti, Peterburgskie (Peterburgskiya) Vedemosti, Den gave place to the cartoons in their columns with articles while the Balkan wars continuing. The fall of Edirne led to great happiness in Russian newspapers on 26th March 1913. In the other way, with the result of disagreement among the Balkan Orthodox and Slavic peoples, the Balkan Unity that Russia had imagined for two centuries and fought with European states for the realization of that idea collapsed. With the Second Balkan War, the retrieval of Edirne by Turkey (Due to that Turkey used in Russian newspapers, the term of Ottoman was not used) caused the bereavement in the Russian newspapers. In this study, it will be focused on how the occupation and withdrawal of Edirne was evaluated in Russian newspapers by means of cartoons