ALMANCAYI TÜRKİYE’DE ÖĞRENMİŞ OLAN ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALMANCADAKİ "WİE" KELİMESİNİN ANLAMINI BELİRGİNLEŞTİRME YETERLİK DÜZEYLERİNE İLİŞKİN BİR YETERLĠK DÜZEYLERĠNE ĠLĠġKĠN BĠR ARAŞTIRMA

Bu araştırmada 2010-2011 eğitim-öğretim yılı Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca öğretmenliği lisans programı 4. sınıf öğrencilerine içlerinde "wie" kelimesinin yer aldığı 20 adet Almanca cümle verilmiş ve bu cümleleri Türkçeye çevirerek, “wie” kelimesinin cümlelerdeki görevinin ne olduğunu yazmaları istenmiştir. Çalışma, mezun olmak üzere olan Almanca öğretmen adaylarının Almancadaki “wie” kelimesinin anlamını belirginleştirme ve Türkçeye doğru aktarabilme yeterliklerinin ne düzeyde olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır

A RESEARCH STUDY ON THE COMPETENCE LEVEL OF THE STUDENTS OF THE GERMAN LANGUAGE DEPARTMENT WHO HAVE LEARNED GERMAN LANGUAGE IN TURKEY ABOUT THE WORD SENSE DISAMBIGUATION OF THE WORD “WIE”

In this study 20 sentences in German language including the word “wie” were given to undergraduate students of Faculty of Education German language Teaching Department at Trakya University for the academic years 20120-2011. The students were asked to translate the sentences into Turkish and to disambiguate the word “wie”. The study aims to determine the competence level of the students about disambiguating the meaning of the word “wie” and transforming it into Turkish accurately